Van de beroepingscommissie.

juni 29, 2023 Uit Door Web Redactie

Op 22 februari zijn we als beroepingscommissie gestart met het zoeken naar een predikant voor de Prot. Gem. Medemblik-Opperdoes.

Voorafgaand heeft iedereen de ‘Gids voor het beroepingswerk’ van de PKN doorgenomen.

Na die eerste vergadering heeft de kerkenraad de profielschets goedgekeurd.

In de tweede vergadering zijn de taken verdeeld: Hanneke Druijf is voorzitster en Arie Hoosbeek secretaris.

De andere leden zijn: Truus Smoor, Henk-Jan van der Ploeg, Nelli Mazereeuw en Jan Pieter Reinstra.

Na die tweede vergadering is er een advieslijst van het Landelijk Mobiliteitsbureau van de PKN opgevraagd.

Daarop stonden tien predikanten die bij onze gemeente zouden kunnen passen.

Ze zijn alle tien telefonisch benaderd.

Uiteraard liet een aantal, om uiteenlopende redenen,  weten geen belangstelling te hebben voor onze vacature.

Op de laatstgehouden vergadering bleek, dat enkele van de benaderde predikanten nog niet hadden gereageerd op de toegestuurde informatie.

Die gaan we nogmaals benaderen.

Vanuit Medemblik was er een naam genoemd van een mogelijke kandidaat, maar die liet weten nog te kort in de huidige gemeente te zijn om nu al te vertrekken.

In juli komen we weer bij elkaar en dan hopen we de reacties binnen te hebben en zo nodig weer nieuwe namen te hebben die we kunnen benaderen.

Zodra er weer nieuws te melden valt, zullen we dat laten weten.

Wordt vervolgd!

                                                                         De beroepingscommissie.