Periodiek schenken

Periodiek schenken en actie Kerkbalans

Het is mogelijk is om de jaarlijkse bijdrage in het kader van de actie Kerkbalans te betalen in de vorm van een periodieke schenking. U zult zich misschien afvragen wat dat is. 

Bij een periodieke schenking verplicht u zich om jaarlijks een vast bedrag over te maken aan een begunstigde met een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.

In het kader van de actie Kerkbalans is dat de Protestantse Gemeente te Opperdoes. Dit gedurende ten minste vijf jaar. De periodieke betaling stopt na afloop van de opgegeven periode of bij overlijden. Voor sommige mensen kan zo’n periodieke schenking om belastingtechnische redenen interessant zijn.

Het gaat hierbij om mensen die minder giften betalen dan het minimum bedrag dat in hun persoonlijke situatie moet worden gegeven om voor aftrek in aanmerking te komen of om mensen die meer giften geven dan het bedrag dat zij in hun persoonlijke situatie maximaal kunnen aftrekken. 

Of het voor u interessant is om uw jaarlijkse bijdrage in het kader van de actie Kerkbalans om te zetten in een periodieke schenking is dus sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw belastingadviseur kan u daarover inlichten.

Als u van plan bent om over te gaan tot een periodieke schenking, dan kunt u dat doen via een notariële akte. Daar zijn kosten aan verbonden. 

Het is ook mogelijk de periodieke schenking vast te leggen in een onderlinge overeenkomst tussen u en de Protestantse Gemeente te Opperdoes. Daar zijn geen kosten aan verbonden. 

Formulieren voor een onderlinge overeenkomst kunt u vinden op www.belastingdienst.nl of opvragen bij het College van Kerkrentmeesters.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Jan Smit