Ledenadministratie

Uitleg door de administrateur:

Vanuit de gemeente krijg ik wel eens vragen over de procedure binnen de ledenadministratie. Door middel van dit stukje wil ik u uitleggen wat de kerkenraad en ik voor procedure hebben opgesteld
bij elke te bedenken mutatie.
In dit stuk word verder gesproken over LRP dit is het landelijk registratiesysteem van de Protestantse Kerk. Hier krijg ik mijn mutaties van door maar niet alle mutaties mogen zij doorgeven. Dit ziet u er dan bij staan.  
–  Geboorte kind (krijg ik niet door via LRP)·       
De ouders die de kerkenraad op de hoogte stellen dat er binnen hun gezin een kind is geboren. Daarvan word het kind ingeschreven in de ledenadministratie van de protestantse gemeente Opperdoes. 
– Overlijden ( krijg ik wel door via LRP) Als personen verhuizen buiten de kerkelijke grens van Opperdoes worden deze personen automatisch ingeschreven in de kerkelijke gemeente waar hun woonplaats onder valt. 
– Nieuwe leden die in Opperdoes zijn komen wonen. ( krijg ik wel door via LRP). 
Ledenadministratie informeert de des betreffende wijk ouderling. 
– Verhuizingen ( krijg ik wel door via LRP) 
Studenten haal ik automatisch terug als voorkeurs lid zonder ze daarover te informeren. Bij verhuizing binnen West-Friesland informeer ik fam./persoon of ze voorkeurs lid willen blijven van de  protestantse gemeente Opperdoes of lid wil worden van de kerkelijke gemeente daar. Bij verhuizing buiten West-Friesland gaan we er vanuit dat fam./persoon bij de kerkelijke gemeente in hun nieuwe woonplaats lid blijft. Mocht de fam./persoon lid willen blijven van de kerkelijke gemeente Opperdoes zouden ze dat zelf kenbaar moeten maken bij de ledenadministratie. 
Uitschrijving        
Voor dat ik iemand uitschrijf mail ik de gegevens naar de kerkenraad en hoor dan of er akkoord wordt gegeven voor uitschrijving. ( Dit is omdat de kerkenraad eindverantwoordelijke is) 
Huwelijk/samenleving contract ( krijg ik wel door via LRP)
Huwelijk wat in de kerk wordt ingezegend komt als mutatie huwelijk in de graankorrels. 

U ziet dat er binnen LRP veel automatisch geregeld wordt maar dat er ook veel dingen geregeld worden die u als gemeentelid misschien niet weet. Het is daarom van belang dat u als gemeente elke mutatie binnen uw gezin door geeft aan de ledenadministratie.

U kunt alle mutaties doorgeven via lrp@pgopperdoes.nl of 0227-541442

Een goede ledenadministratie is een zaak van mij als ledenadministratie en u als  kerkelijke gemeente. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze uitleg kunt u mij altijd mailen, bellen of persoonlijk aanspreken. 

Met vriendelijke groet,
Fred Zijlstra