Kerktelefoon

De uitzendingen van de kerkdiensten kunt U beluisteren via internet of via een Lucaskastje. Een Lucaskastje kunt U aanvragen bij Krijn Smit tel 06- 51560377. Neem bij geen gehoor  contact op met de diaconie via diaconie@pgopperdoes.nl  Klik hieronder op het ‘afspelen’ icoontje om de kerkdienst die nu bezig is te beluisteren:

Liturgie van 26 september 09.30 uur

Zondag 26 september, de tweede zondag van de herfst, kleur groen.

organist is Rob Zijlstra.

Welkom en mededelingen

Aanvangslied psalm 92, 1, 2 en 3

Bemoediging en groet

We zingen psalm 92, 7 en 8 aansluitend het Klein Gloria

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Lied over de Tien geboden

Lezing Numeri 11, 24-29

We zingen gezang 319, 1, 2 en 5

Evangelielezing Marcus 9, 38 -50

Overdenking

orgelspel

We zingen gezang 973

Gebeden

Slotlied gezang 657

Zegen

Amen, amen, amen.


Oudere diensten kunt U tot een jaar na de uitzending beluisteren. Het is ook mogelijk om de diensten via deze website te downloaden en op te slaan op uw eigen PC.