Kerkblad “De Graankorrels”

Redactie Graankorrels

Anneke Boot-Stasse, Kerkebuurt 12, Opperdoes    tel: 0227-544985 Email:graankorrels@pgopperdoes.nl

10x per jaar wordt het kerkblad “De Graankorrels” uitgegeven.Het blad is gevuld met gemeentenieuws, een
kinderrubriek, berichten van de kerkenraad, informatie over de kerkdiensten en collecten.

Het abonnementsgeld is  € 10,- per jaar. De contributie voor postabonnee’s blijft gehandhaafd op € 30,–.

In de maand maart zal in de Graankorrels een bericht komen, waarin u wordt verzocht de contributie over te maken.