Diaconale collectes juli en augustus

juli 4, 2024 Uit Door Web Redactie

Berichten van de Diaconie voor de diaconale collectes voor de maanden JULI EN AUGUSTUS 2024

De inzameling van de gaven: gehoor geven aan de nood van de wereld.     De gemeente geeft dan concreet gehoor aan de noodroep van de wereld. Zoveel gebieden en plaatsen waar zoveel mensen tekortkomen aan de dagelijkse behoeften. Wij mogen dankbaar zijn voor wat we hebben ontvangen en kunnen daarmee veel goeds doen voor onze naaste.                                        

Zondag 7 juli is de collecte bestemd voor het pastoraat in Nederland.            
Preken in gebarentaal. Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijv. dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen.

De zondagen 14, 21 en 28 juli is de collecte bestemd voor de eigen kas van de diaconie.                                                                                                                                                            Zondag 11 augustus is de Zomerzending collecte bestemd voor Pakistan.    
Christenen staan sterker in hun geloof. In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over wat hun geloof inhoudt. Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!                                                                                                              

De zondagen 4, 18 en 25 augustus is de collecte bestemd voor de eigen kas van de diaconie. We kunnen hiermee weer bijdragen aan diverse aanvragen om steun in binnen- en buitenland.                                                                                          

Zondag 1 september is de collecte voor het Missionaire werk in Nederland.  Nieuwe vormen van kerk zijn. Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en andere vormen van kerk-zijn, nieuwe plekken waar mensen de liefde van God kunnen ervaren. De Protestantse Kerk ondersteunt initiatieven die zich richten op doelgroepen die niet of nauwelijks meer in bestaande kerken komen, of die zich richten op regio’s waar de kerk kwetsbaar is. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of mensen met een multiculturele achtergrond te betrekken bij activiteiten.

Zondag 8 september is de collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor Nederland. Het hele jaar door met jongeren op weg. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus nemen en ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen, meer aantrekkingskracht op hen hebben. De Protestantse Kerk helpt gemeenten hiermee door het aanbieden van seizoenspakketten. Deze pakketten bevatten methoden, spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen. Er zijn vijf pakketten voor jonge kinderen, oudere kinderen, tieners en jongeren en intergeneratief kerk-zijn. De materialen zijn uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten en worden steeds opnieuw aangevuld.

We bevelen deze collectes van harte bij u aan. Samen maken we het verschil!!

Namens de diaconie: Piet, Mary en Hannie wensen wij u allen een goede zomer.