Diaconale collectes in de maand juni

mei 27, 2024 Uit Door Web Redactie

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Het aantal vluchtelingen wereldwijd is nog nooit zo hoog geweest: ruim 89 miljoen.                                             
Zondag  23 juni collecteren we daarom voor het Werelddiaconaat en wel voor Libanon. In Libanon is een groot tekort aan thuiszorgmede-werkers. Training in thuiszorg biedt werk en hoop. Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren.    

Zondag 30 juni is de avondmaalscollecte bestemd voor het Werelddiaconaat en wel voor kwetsbare ouderen in Moldavië. Zorg en aandacht voor deze kwetsbare ouderen is hard nodig. In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care ouderen thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.                                                                                                                          

De Zondagen 2, 9 en 16 juni is de collecte bestemd voor de eigen kas van de diaconie. Daarmee kunnen we weer bijdragen geven voor eventuele noodhulp aan andere projecten welke ook nodig zijn.

De diaconie beveelt de collectes van harte bij u aan.                                                  

Een hartelijke groet namens de diaconie, Piet, Mary en Hannie