De Diaconale collectes voor de maand  MEI  2024 

mei 1, 2024 Uit Door Web Redactie

De plaats van de collecte in de liturgie. De inzameling van de gaven: gehoor geven aan de noodroep van de wereld. Een kerkdienst verloopt volgens een vaste orde, de liturgie.  In een serie op de website van de Protestantse Kerk (3x Liturgie) komen verschillende onderdelen van de liturgie aan bod. De collecte is een scharniermoment tussen de preek en het avondmaal en/of de gebeden. De gemeente geeft concreet gehoor aan de noodroep van de wereld.            Benieuwd naar de serie 3x Liturgie?
Op protestantsekerk.nl/liturgie vindt u alle afleveringen van de serie.

We collecteren de komende weken voor de volgende projecten:                                 
Zondag 5 mei is de collecte voor noodhulp Oekraïne. Steun voor inwoners en ontheemden. Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en energie. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen – zoals in de frontlinie in Kharkiv – een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die hulp nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.                                                                                             

Zondag  12 mei is de collecte bestemd voor het Binnenlands diaconaat. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving.

Zondag 19 mei is de Pinkstercollecte bestemd voor de Zending Bangladesh. In de afgelegen dorpen is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen  gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.                                                                                                                                            

Zondag 26 mei collecteren we voor Missionair Werk in Nederland. Op social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Met interessante en inspirerende video’s, christelijke rolmodellen en vriendschappen laat bijvoorbeeld Move Community op social media zien wat het betekent om te geloven in God. Hoe meer jongeren in hun social media gebruik meekrijgen van wie God is in deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hun wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties als Move Community die geloof en jongeren met elkaar verbindt.                                                                                            
Zondag 2 juni is de collecte bestemd voor de eigen kas van de diaconie.

Wij bevelen de collectes van harte bij u aan.                                                                         
Een hartelijke groet namens de diaconie, Piet, Mary en Hannie