Contactgegevens kerk

Contactgegevens kerk, kerkenraad & kosters, vertrouwenspersonen

Adres gemeentecentrum  ( bezoekadres: geen post)  
d’Ouwe Pastorie, Noorderpad 23, Opperdoes    Tel:0227  – 544888 
( alleen bij activiteiten en diensten)
Voor afspraken: Simon Mazereeuw                  Tel: 0227 – 544956

BEZOEK 
Adres kerkgebouw:Noorderpad 21.  Opperdoes
Tel:0227  – 544888   ( alleen bij activiteiten en diensten)

Kerkenraad:


Praeses:
Jan Smit 
Nieuweweg 39
1674 PN Opperdoes                                 
Tel. 0227-548206
Email: jansmitazn@planet.nl                                                                                    

Scriba
Melanie Hooiveld  
Kees Veerstraat 10
1619CS Andijk
Email: scriba@pgopperdoes.nl                   

Predikant:
vacant

Kerkrentmeesters:
Secretaris: Koen Zijlstra,
Westersingel 52
1671 GP Medemblik                    
Tel. 0227-545359
Email: koen.monique1@quicknet.nl       

Diaconie :
Mary van der Ploeg
Rustenburgweg 12, 1674 MN Medemblik 
tel: 0227 – 570778email: mary@parlapipas.nl 

Preekvoorziening:
dhr Krijn Smit
Oosteinde 19
1674NB Opperdoes
tel: 06-51560377
email:pgopperdoes.preekvoorziener@gmail.com

Financiële administratie
Fijtje Groot-Portengen
Oosteinde 2
Opperdoes
Tel: 0227-543034

Ledenadministratie
Fred Zijlstra
De Plaat 1
Opperdoes               
Tel: 0227-541442
Email: lrp@pgopperdoes.nl       
                                     
Kosters:               
dhr. K. Smit                                       
Oosteinde 19
Opperdoes
06-51560377

Sjaak van der Male
Kluiten 18
Opperdoes
0227-541568

Rekeningnummers

Protestantse Gemeente Opperdoes
Rekeningnr. NL 98 INGB 0002898944                           
Diaconie: NL 66 INGB 0009278240  

Abonnement Graankorrels 1-1 t/m 31-12 bedraagt € 10,–

Vertrouwenspersonen
Annet Wind (huisarts te Hoorn)                             awwind@xs4all.nl
 
Henk Haandrikman (emiritus predikant Enkhuizen)                         
                                                                hghaandrikman@kpnplanet.nl