Contactgegevens kerk

Contactgegevens kerk, kerkenraad & kosters, vertrouwenspersonen

Adres gemeentecentrum  ( bezoekadres: geen post)  
d’Ouwe Pastorie, Noorderpad 23, Opperdoes    Tel:0227  – 544888 ( alleen bij activiteiten en diensten)
Voor afspraken: Simon Mazereeuw                  Tel: 0227 – 544956

BEZOEK 
Adres kerkgebouw:Noorderpad 21.  Opperdoes
Tel:0227  – 544888   ( alleen bij activiteiten en diensten)

Kerkenraad:

Praeses:
Jan Smit  Nieuweweg 39 1674 PN Opperdoes                                 
Tel. 0227-548206
Email: jansmitazn@planet.nl                                                                                    

Scriba
Melanie Hooiveld  Kees Veerstraat 10 1619CS Andijk
Tel: 06 36587051 (bij voorkeur een whats app bericht)
Email: scriba@pgopperdoes.nl                   

Predikant: vacant

Kerkrentmeesters:
Secretaris: Koen Zijlstra, Westersingel 52 1671 GP Medemblik                 
Tel. 0227-545359
Email: koen.monique1@quicknet.nl       

Diaconie :
Mary van der Ploeg Rustenburgweg 12, 1674 MN Medemblik 
tel: 0227 – 570778
Email: maryvdploeg@gmail.com

Pastorale ouderlingen:
Trienke Dijkstra, De Heem 6, 1676 EZ Twisk
Tel: 0227-544475/ 06-45699701 
Email:    trienke.dijkstra@ziggo.nl 
                                                                                                     
Corry Kroon, P. Wariuslaan 13, 1679 XD Midwoud                       
Tel. 0229-201992/06-85525585

 
Ouderling vorming en toerusting:
Arie Hoosbeek, Rustenburgweg 8 1674 MN Opperdoes
Tel. 0227-545753
E-mail a.hoosbeek@quicknet.nl

Preekvoorziening:
Hannie de Leeuw.
Tel: 06- 51089537
Email: pgopperdoes.preekvoorziener@gmail.com

Financiële administratie
Fijtje Groot-Portengen Oosteinde 2 Opperdoes
Tel: 0227-543034

Ledenadministratie
Fred Zijlstra De Plaat 1 Opperdoes               
Tel: 0227-541442 Email: lrp@pgopperdoes.nl       
                                     
Kosters:               
dhr. K. Smit    Oosteinde 19    Opperdoes                         
tel: 06-51560377

Sjaak van der Male Kluiten 18 Opperdoes
tel: 0227-541568

Rekeningnummers

Protestantse Gemeente Opperdoes
Rekeningnr. NL 98 INGB 0002898944                           
Diaconie: NL 66 INGB 0009278240  

Abonnement Graankorrels 1-1 t/m 31-12 bedraagt € 10,–

Vertrouwenspersonen
Annet Wind (huisarts te Hoorn)                             awwind@xs4all.nl
 
Henk Haandrikman (emiritus predikant Enkhuizen)                         
                                                                hghaandrikman@kpnplanet.nl