bloemschikking 13 maart

maart 11, 2022 Uit Door Web Redactie

Op deze zondag staat Lucas 9:28-36 centraal: Het verhaal van Jezus  die met drie van zijn leerlingen de berg opgaat en daar een ontmoeting heeft met Mozes en Elia.

In de schikking ziet u tussen het dorre riet een wolk van bloemen.

Veertig dagen, Tijd van inkeer

Veertig dagen op weg naar Pasen.

Na een ontmoeting met Mozes en Elia en

Ziet Jezus in een visioen wat er komen gaat.

God, wijs ons de weg en

geef ons hoop en vertrouwen

Op een nieuwe toekomst