Algemene (corona) informatie kerkdiensten

Corona maatregelen v.a 13 juni
Vanaf 13 juni mogen er 60 mensen de kerkdienst bezoeken. aanmelden bij de scriba blijft nog even noodzakelijk.


Wie de zondagse diensten wil bezoeken dient zich uiterlijk zaterdag om 18.00 uur te hebben aangemeld bij onze scriba, Melanie Hooiveld.
Telefoon 06-36587051. Bellen kan vanaf 14.00 uur. Een app sturen kan de hele dag.
Ook kunt u zich per e-mail aanmelden: scriba@pgopperdoes.nl
Korte samenvatting voorschriften kerkdiensten Protestantse Gemeente te Opperdoes vanaf
23 mei 2021: aangepast op 16 juli 2021
1.     Alle bezoekers houden zich aan de door de overheid en het RIVM vastgestelde algemene gedragsregels
en de bijzondere door de kerkenraad vastgestelde gedragsregels en gebruiksvoorschriften voor de gebouwen. Tevens worden de aanwijzingen van de voorganger, de koster en de gastvrouw of gastheer gevolgd.
2.     Reserveren of aanmelden vooraf bij de scriba is verplicht.
3.     Alleen degenen die geen klachten hebben zoals benauwdheid, verkoudheid, griep, hoesten en dergelijke kunnen de dienst bezoeken.
4.     Er is één ingang en uitgang in gebruik: de dubbele deuren aan de kant van het Noorderpad. Het is niet toegestaan de kerk te betreden of te verlaten via een andere ingang. Uiteraard gelden er tijdens noodsituaties andere voorschriften.
5.     Kerkgangers zorgen er voor dat er geen samenscholing plaatsvindt voor en na de dienst.
Bij wachtrijen wordt ten minste anderhalve meter afstand gehouden tot andere kerkgangers.
6.     Aan alle kerkgangers wordt gevraagd om als het kan thuis het toilet te bezoeken en zo
mogelijk de toiletten in de kerk niet te gebruiken.
7.     Een gastvrouw of gastheer verwelkomt de kerkgangers, vraagt hen of zij gezondheidsklachten
hebben en noteert hun naam. Bij gasten wordt ook het adres genoteerd.
8.     De kerkgangers ontsmetten hun handen voor het betreden van de kerkzaal.
9.  De garderobe is niet in gebruik. Jassen kunnen in de banken gelegd worden. Als gevolg van de afstandsregel is er voldoende plek om ze daar neer te leggen.
10.  Voorafgaand aan de dienst en na afloop daarvan wordt er geventileerd.
11.  Er zijn geen vaste plaatsen. Iedere kerkganger krijgt een plaats toegewezen door een gastheer of gastvrouw. Daarbij wordt ten minste anderhalve meter afstand aan alle kanten in acht genomen. De opstelling is in verband met het (eventuele) zingen kruislings. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten,
mits er voldoende afstand blijft tot andere kerkgangers. In eerste instantie worden alleen zitplaatsen beneden toegewezen. Pas als alle beschikbare plaatsen beneden bezet zijn, worden er plaatsen op de bovenkraken toegewezen. De rijen vooraan op de bovenkraken blijven buiten gebruik.
12.  De voorganger leidt de gehele dienst vanaf de preekstoel.
13.  De kerkgangers blijven gedurende de gehele dienst zitten.
14.  De collecten worden gehouden met behulp van open schalen bij de uitgang.
15.  Na afloop van de dienst verlaten de kerkgangers bank voor bank op aanwijzen van een gastheer of gastvrouw de kerk.
16.  Er worden geen handen geschud en het is niet toegestaan om naar andere kerkgangers toe te l
lopen om een praatje te maken.
17. 
Er is geen koffiedrinken na de dienst.