Diaconale collectes

september 11, 2021 Uit Door Web Redactie

Zondag 5 september is de collecte bestemd voor het Werelddiaconaat en ditmaal voor Ghana.
Een sterke kerk op een kwetsbare plek. Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken
naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit.
De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen
te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren,
zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven,
en leidt ze voorgangers op.                    
Zondag 12 september is de collecte voor het Missionaire werk van de Protestantse kerk.
Jong en oud ontdekken de kliederkerk. Dit is inmiddels een begrip geworden.
Op ruim 200 plekken wordt regelmatig “gekliederd”: op een creatieve manier bijbel
verhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken
hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij
kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk.
De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt dit zodat zij kunnen groeien las plekken van geloof,
hoop en liefde.

Zondag 19 september is de collecte voor de zending. We collecteren voor Syrië.
De kerk als plek van hoop en herstel. Uitzichtloos en ramzalig.
Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven.
En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en kwaad als dat lukt te helpen.
Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis.
Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden.
Zodat ze ook in zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

Zondag 26 september is de collecte bestemd voor de zending en wel het vredeswerk
Israël/Palestina. Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen. Zij groeien gescheiden van elkaar op.
Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat.
Men leert elkaar te zien als “bezetter” of “terrorist”. Kerk in Actie wil aan deze negatieve
stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen.
Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit.
Hopelijk een klein begin naar meer vrede.                                                                           
Zondag 3 oktober is het Israël zondag. Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting.

We zijn met elkaar een wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven in God,
wat tot uiting komt in de betrokkenheid op de naaste, veraf en dichtbij.
We bevelen dan ook de collectes van harte bij u aan. Als we in de kerk komen of thuis de diensten beluisteren.                                                                                   
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekening:

NL 66 INGB 0009 278240 t.n.v. Diaconie PGOpperdoes.

Een hartelijke groet en dank voor uw steun  Piet, Mary, Ineke en Hannie