Activiteiten kalender t.m. 27 maart

januari 20, 2024 Uit Door Web Redactie

In onderstaande agenda vindt u de data gebundeld van kerkelijke activiteiten die plaatsvinden in de komende maanden:

– woensdag 24 januari, kerkenraadsvergadering,                       aanvang 19.30 uur in d’Ouwe Pastorie

– dinsdag 13 februari, vrouwencontactgroep, Koffiegesprek     aanvang 10.30 uur in d’Ouwe Pastorie

– woensdag 14 februari, Veertigdagenkalender Ga Mee           van 10.00 – 11.30 uur in d’Ouwe Pastorie

 woensdag 14 februari, moderamenvergadering , aanvang 13.30 uur in de Bonifaciuskerk,

– vrijdag 16 februari, ‘Gewoôn anskuive’                        aanvang 17.15 uur, in d’Ouwe Pastorie,

  woensdag 21 februari ontmoetingsmiddag                    van 15.00 – 16.30 uur in d’Ouwe Pastorie

 maandag 26 februari, kerkenraadsvergadering,                aanvang 19.30 uur in de Bonifaciuskerk,

– woensdag 28 februari, Veertigdagenkalender Ga Mee       van 10.00 – 11.30 uur in d’Ouwe Pastorie

– woensdag 13 maart, Veertigdagenkalender Ga Mee          van 10.00 – 11.30 uur in d’Ouwe Pastorie

– woensdag 27 maart, Veertigdagenkalender Ga Mee         van 10.00 – 11.30 uur in d’Ouwe Pastorie