Nevendienst op 10 – 17- 24 en 31 maart

Het veertigdagenproject heet: “Met vallen en opstaan”. (Met een lied om te zingen voor we naar de nevendienst gaan.) We zijn inmiddels al met het project begonnen en zijn met Petrus op weg naar Pasen gegaan. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus lijden en sterven steeds dichterbij…

Door Web Redactie februari 28, 2024 Uit

Het koffiegesprek 19 maart

Op  dinsdag 19 maart hopen we met elkaar weer bijeen te komen. We zullen dan aandacht geven aan het komende Paasfeest en wat daaraan vooraf ging. Dat doen we met een Passie en Paasliturgie, samengesteld door Ineke. De liturgie is getiteld: “DOOR HET DUISTER NAAR HET LICHT” We beginnen zoals gebruikelijk met koffie en iets…

Door Web Redactie februari 28, 2024 Uit

Ontmoetingsmiddag op woensdag 20 maart

Komt u ook? Bij elkaar komen voor gezelligheid.  Neem gerust iemand mee voor een kop koffie of thee…iets lekkers.. een spel, een gesprek en…? Iedereen is welkom in d’Ouwe Pastorie, Noorderpad 21, 15.00 -16.30 uur. Mocht het vervoer een probleem zijn kunt u contact opnemen met Anneke Boot (0227- 544985).                                      U komt toch ook?

Door Web Redactie februari 28, 2024 Uit

Liturgisch bloemschikken

Op zondag 18 februari zijn we begonnen met de schikkingen. Samen met de kindernevendienst volgen we het project van Bijbel Basics. Met “Vallen en Opstaan”- volgen we Petrus op weg naar Pasen. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om…

Door Web Redactie februari 28, 2024 Uit

Activiteiten kalender t.m. 27 maart

In onderstaande agenda vindt u de data gebundeld van kerkelijke activiteiten die plaatsvinden in de komende maanden: – woensdag 24 januari, kerkenraadsvergadering,                       aanvang 19.30 uur in d’Ouwe Pastorie – dinsdag 13 februari, vrouwencontactgroep, Koffiegesprek     aanvang 10.30 uur in d’Ouwe Pastorie – woensdag 14 februari, Veertigdagenkalender Ga Mee           van 10.00 – 11.30 uur in…

Door Web Redactie januari 20, 2024 Uit