Liturgie 26 april

Protestantse Gemeente te Opperdoes          Zondag 26 mei  2024       Aanvang: 09.30 uur Voorganger: Ds. J.A.de Boer uit Winkel Organist: Jeroen Rijpkema DIENST VAN VOORBEREIDING o Orgelspel, de Paaskaars brandt o Binnenkomst van de kerkenraad en de voorganger o Welkom en afkondigingen door een ouderling o Ouderling van dienst ontsteekt de kaars voor de nood van…

Door Web Redactie mei 23, 2024 Uit

Activiteiten Kalender

In onderstaande agenda vindt u de data gebundeld van kerkelijke activiteiten die plaatsvinden in de komende maanden: – woensdag 8 mei, Op weg naar Pinksteren van 10.00 – 11.30 uur in d’Ouwe Pastorie       – woensdag 8 mei, moderamenvergadering, aanvang 13.30 uur in d’Ouwe Pastorie  – vrijdag 17 mei, ‘Gewoôn anskuive’ aanvang 17.15 uur, in d’Ouwe Pastorie,…

Door Web Redactie mei 1, 2024 Uit

Diensten in de maand mei

Dag             Datum                         Tijd                        Voorganger   zondag            5 mei         9.30 uur                                Pastor T. Heijboer                                                                                          donderdag    9 mei         10.00 uur                   Heilke Kool   Hemelvaartsdag      Gezamenlijke dienst met PG Medemblik   in de Bonifaciuskerk in Medemblik   zondag         12 mei           9.30 uur                    Ds. W. Smit…

Door Web Redactie mei 1, 2024 Uit

De Diaconale collectes voor de maand  MEI  2024 

De plaats van de collecte in de liturgie. De inzameling van de gaven: gehoor geven aan de noodroep van de wereld. Een kerkdienst verloopt volgens een vaste orde, de liturgie.  In een serie op de website van de Protestantse Kerk (3x Liturgie) komen verschillende onderdelen van de liturgie aan bod. De collecte is een scharniermoment tussen…

Door Web Redactie mei 1, 2024 Uit

Lectoren gezocht.

In de coronatijd zijn we gestopt met her inroosteren van de lectoren tijdens de kerkdiensten. De laatste tijd merken wij dat sommige voorgangers toch prijs stellen op een lector. Daarom doen wij hierbij een oproep. Wilt u medewerking verlenen aan de kerkdienst en de lezingen of een gedeelte daarvan  voorlezen, geeft u zich dan op…

Door Web Redactie april 3, 2024 Uit

Ds. Willemien Roobol, bijstand in het pastoraat

Namens de kerkenraden van de Protestantse Gemeente Medemblik en Opperdoes en in overleg met het pastorale team hoop ik de komende tijd wat pastorale hulpdiensten te gaan verrichten in uw gemeenten. Dat betekent, dat sommigen van U een telefoontje en daarna een bezoekje van mij tegemoet kunnen zien. In de kerk van Medemblik heb ik…

Door Web Redactie februari 28, 2024 Uit