Liturgie Zondag 21 juli 2024 

               Protestantse Gemeente te Opperdoes       Liturgie Zondag 21 juli 2024    Aanvang: 09.30 uur Voorganger: dhr. B.v.d.Bent uit Alkmaar DIENST VAN VOORBEREIDING o Orgelspel, de Paaskaars brandt o Binnenkomst van de kerkenraad en de voorganger o Welkom en afkondigingen door een ouderling o Aanvangslied, de gemeente gaat staan    Lied 23c o Ontsteken van de…

Door Web Redactie juli 17, 2024 Uit

Kerkdiensten t.m. 8 september

    Kerkdiensten        Dag                         Datum                        Tijd                       Voorganger   zondag          7 juli               9.30 uur                   Ds. M. Kraak-Verdonk                                                                                                zondag         14 juli           9.30 uur                                Ds. G. Bijl                                                                                                                                                                                zondag         21 juli          9.30 uur                                Dhr. B. van der…

Door Web Redactie juli 4, 2024 Uit

Diaconale collectes juli en augustus

Berichten van de Diaconie voor de diaconale collectes voor de maanden JULI EN AUGUSTUS 2024 De inzameling van de gaven: gehoor geven aan de nood van de wereld.     De gemeente geeft dan concreet gehoor aan de noodroep van de wereld. Zoveel gebieden en plaatsen waar zoveel mensen tekortkomen aan de dagelijkse behoeften. Wij mogen dankbaar…

Door Web Redactie juli 4, 2024 Uit

‘Gewoônanskuive’ op vrijdag 23 augustus

Gezellig met elkaar aan tafel: iedereen is welkom! We komen op vrijdag 23 augustus weer bij elkaar. Wat we eten is nog een verrassing!De maaltijd wordt bereid door Dinie Wagenaar en Marijke Kraak.De zaal is open om 17.15 uur en het kost nog steeds € 6,00. Gastvrouwen zijn Trienke Dijkstra en Marian Meurs. Aanmelden en…

Door Web Redactie juli 4, 2024 Uit

Activiteiten in augustus

– vrijdag 23 augustus, ‘Gewoôn anskuive’     aanvang 17.15 uur, in d’Ouwe Pastorie,                         van te voren aanmelden.                 – woensdag 11 september, moderamenvergadering, aanvang 13.30 uur in d’Ouwe Pastorie               –   woensdag 25 september, kerkenraadsvergadering,    aanvang 19.30 uur in d’Ouwe Pastorie   

Door Web Redactie juli 4, 2024 Uit

Startzondag 8 september

De startzondag voor het seizoen 2024/2025 is op 8 september. Op deze zondag zijn er twee gezamenlijke diensten samen met Medemblik. We beginnen ‘s morgens om 10.00 uur in Medemblik. In deze dienst zal ds. Hetty Boot uit Willemsoord voorgaan. Na de dienst willen we met elkaar koffiedrinken met natuurlijk iets lekkers erbij. Daarom het…

Door Web Redactie juli 4, 2024 Uit

aankondiging ouderenreis 20 september

Beste ouderen, Na het succes van vorige jaar organiseren de diaconieën ook dit jaar graag weer een ouderenuitje voor 65 jaar en ouder. We willen u vragen om alvast de datum van vrijdag 20 september 2024 in uw agenda te reserveren. We hopen dit jaar een bezoek te brengen aan het museum Broekerveiling in Broek…

Door Web Redactie juli 4, 2024 Uit

Ds. Willemien Roobol, bijstand in het pastoraat

Namens de kerkenraden van de Protestantse Gemeente Medemblik en Opperdoes en in overleg met het pastorale team hoop ik de komende tijd wat pastorale hulpdiensten te gaan verrichten in uw gemeenten. Dat betekent, dat sommigen van U een telefoontje en daarna een bezoekje van mij tegemoet kunnen zien. In de kerk van Medemblik heb ik…

Door Web Redactie februari 28, 2024 Uit