Pasen 2017‎ > ‎

schikking Pasen 2017

Symbolisch bloemschikken

Geloof in de zon, ook als je die niet ziet

Geloof in de liefde , ook als je die niet ontmoet

Geloof in de kracht van God, ook als je Hem niet direct voelt.

april: ( uit de graankorrels)

We zijn nu halverwege de veertigdagen tijd.

Het Licht van Pasen breekt al een klein beetje door en het maakt het paars lichter.

Maar voordat we met Pasen de ontmoeting met de Levende hebben,
volgen we Jezus op zijn moeilijke en zware weg. Na zijn ontmoeting met de
Farizeeën en de intocht in Jeruzalem gaat hij naar het hof van Getsemane om er in stilte te bidden.

Na de vieringen in de stille week straalt op 16 april het Licht van Pasen.

In de stilte van de tuin rondom het graf mogen we deelgenoot worden van de
kracht van de Opgestane Heer. Witte bloemen bloeien,
ze vertellen over het leven, dat sterker is dan de dood.

Met Pasen heeft de kleur paars plaats gemaakt voor het wit.

In het wit komen alle kleuren samen Wit drukt zuiverheid, licht, vrede en vreugde uit.


PASEN
Op deze Paasmorgen zien we een tuin
vol witte bloemen.

De steen is weggerold bij het graf.

We mogen deelgenoot worden van
de kracht van de opgestane Heer,
zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht
mag onze kracht worden.


In de schikking heeft het paars plaatsgemaakt voor het wit.  Op deze dag voert de kleur wit de boventoon, wit, de kleur van  reinheid, overwinning en feest.


Witte bloemen zijn symbool voor het leven dat de dood definitief heeft overwonnen
in de opstanding van de Here Jezus.


 Gods kracht breekt


door het donker


van de dood heen.


Licht raakt ons aan.


Kom, sta op


deel het leven.


Deel het vertrouwen.


 


God van licht en leven


In Jezus is de dood overwonnen


Voel die kracht.


 

zondag 9 april


Vandaag horen we hoe Jezus op een ezel Jeruzalem binnen trekt.

Jezus vertelt ook over de graankorrel die sterft, wanneer die niet in de grond terechtkomt.

In de schikking ziet u bij de rode loper rode viooltjes en graan.

 

 

  

We horen

hoe Jezus Jeruzalem binnenrijdt

Op een ezel,

Voel de nederigheid.

Voel de kracht van het graan in de aarde

Dat sterft, maar toch vrucht voortbrengt.

Voel die kracht
Zondag 2 april


In Johannes 8 horen we hoe Jezus verhalen
vertelt over Gods liefde.


Hij vertelt dat ze naar zijn woorden moeten
luisteren en ze onthouden,  het leven houdt nooit op, want God is sterker dan de dood.


Maar zijn woorden werden toen nog niet begrepen.


 


In de schikking ziet u narcissen, als teken van het woord en u ziet vergeet me nietjes
(al zijn ze nog heel klein)        dat dit niet vergeten mag worden.
Daartussen klimop   als teken van vertrouwen.                                                                                         


 Voel de kracht


En hoor over Gods liefde.


Heb vertrouwen en hou hoop:


Het licht schijnt in de verte


Voel het leven, dat sterker is dan de dood.


Voel die kracht

schikking 26 maart:

Zondag 26 maart

In de lezing uit Johannes horen we hoe Jezus met 5 broden en
2 vissen heleboel mensen te eten geeft.

Het is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd.
Het licht van Pasen schijnt al door het donker heen en dat zien we aan de kleur roze.

In de schikking ziet u brood, vissen en roze bloemen.

 

Voel de kracht

van het vertrouwen om te delen.

Met weinig tevreden zijn

zodat er genoeg is voor velen.

Licht breekt door

waar liefde gedeeld wordt.

Voel die krachtZondag 19 maart

 

Vandaag lezen we in Lucas hoe Jezus ervoor zorgt, dat een man weer kan spreken.

Deze genezing roept bij anderen weer vragen op, maar Jezus maakt duidelijk dat

Zijn woorden van God komen en dat iedereen die daar naar luistert gelukkig wordt.

De narcissen verbeelden de boodschap, die wordt gebracht.

De kleine narcissen staan voor de mensen, die luisteren naar de boodschap.

De kronkelige takken verbeelden de wargeesten, de demonen, die Jezus verjaagt.

 

 Voel de kracht

van de woorden van God, die

de kwaadheid kan verdrijven.

De woorden van God

Getuigen van liefde.

Voel die kracht

 

12 maart:

Vandaag volgen we de lezing waarin Jezus een ontmoeting heeft met een Kanaänitische vrouw. Deze vrouw heeft een onwankelbaar vertrouwen in Jezus. En uiteindelijk is Jezus liefde is voor iedereen.

In de schikking zien we op de boomschijven stukjes brood en broodkruimels en paarse viooltjes met daartussen klimop. Deze bloemen getuigen van nederigheid en de klimop van vertrouwen en trouw.

 

 

Voel de kracht van God in Jezus.

De kruimels van het brood vallen op de grond,

maar Jezus liefde is voor iedereen en

laat zich niet tegenhouden door regels.

Het vertrouwen in de kracht hecht zich vast.

Voel die kracht

5 maart

Vanaf 5 maart  zal in de veertigdagen tijd en met Pasen weer een schikking op de liturgische tafel staan.

Het thema van deze schikkingen is Kracht

Overal ter wereld leven mensen die hun wil en hart willen volgen.
In makkelijke en moeilijke omstandigheden. Dit vraagt om kracht en doorzettingsvermogen

Jezus deelt zijn kracht en liefde met ons.
En uit liefde volbracht hij krachtig zijn lijdensweg.
We volgens Jezus op zijn weg en zijn ontmoetingen met mensen
die een deel van deze weg meemaken.

Daarbij ontdekken ze steeds weer de kracht van God en het
licht dat daarvan uit gaat.

Want uiteindelijk zal het Licht van Pasen gaan schijnen.

 

Als basis voor de schikkingen is het symbool van een zon gekozen.

De zon is een teken van leven. Geeft ons kracht en energie.

En daarnaast ziet u boomschijven. De jaarringen daarvan geven de groeikracht aan,
de scheuren erin de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven.

Onder de schikking ligt jute met daarover een lap in de kleur paars, als
verwijzing naar ingetogenheid, soberheid en inkeer van deze veertigdagentijd.

 

Vandaag horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.

Bij zijn verblijf in de woestijn  moet hij verleiding en verzoeking weerstaan.

In de schikking zien we voor de zon de stenen van de woestijn en erachter een bloeiende tak.

 

Voel de kracht

Jezus laat zich niet verleiden

door de glans en de schittering

die hem getoond worden.

Sterker dan alle machten is

de kracht van Gods liefde.

Voel die kracht.