-Liturgisch bloemschikken

In onze gemeente is een werkgroep "liturgisch bloemschikken" De werkgroep verzorgd schikkingen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en in de advents- en paasperiode.

De foto's en toelichting op de schikkingen vindt U terug bij de Activiteiten in de gemeente of bij he

t tabblad foto's