*viering dameskrans 80 jr


21-10-1937 – Dameskrans 80 jaar-      21-10-2017

 80 jaar geleden werd de dameskrans opgericht.
De vrouwengroep vierde dit jubileum op 17 oktober 2017 met een gezellig samenzijn.
Om 10 uur begonnen we met koffie en gebak en daarna een heerlijke broodmaaltijd.
Naast ons bord lag een leuke corsage. Tussendoor werden herinneringen opgehaald.
Er werd voorgelezen en gezongen. Ook een feestlied hoorde erbij.
Van ons oudste lid kregen we allemaal een zakdoekje door haar zelf omgehaakt en met het getal 80 erop geborduurd.

Na afloop was er voor ieder nog een presentje. Het waren goede uren met elkaar.

                                                                                                                 Rijtje Wijdenes

 

Wijs: Op de grote stille heide

 

’t Is al tachtig jaar geleden

dat de dameskrans begon.

Jonge vrouwen kwamen week’lijks

uit hun eigen huis vandaan.

Omzien, luist’ren naar elkaar,

open in het leven staan.

Dat was een verrijking (2x)

                         Verrijking

 

Om de avond niet te missen,

thuis op tijd de boel aan kant.

Haken, breien of borduren,

kerkboek, alles in de tas.

Klaar om naar de krans te gaan.

Rustpunt in hun druk bestaan.

En and’ren ontmoeten (2x)

                      Ontmoeten

 


 

 

Na het welkom en begroeting,                       Jaarvergadering met leden,

bijbellezen en gebed,                                      vrouwen uit het hele land.

zingen uit de Sionsbundel                              Ringbijeenkomst in de polder.

en ook vaak een goed gesprek.                      Fietsen door ’t Westfriese land.

Daarna las mevrouw ons voor.                      Middag varen met de schuit.

Vrouwen breiden lustig door.                          Met z’n allen er op uit.

Ja, zo ging dat vroeger (2x)                             Veel samen bekeken (2x)

                            Ja vroeger                                                                Bekeken

 

 

Door de jaren veel veranderd.                       Komt een achttal oud’re vrouwen

Vrouwen, mannen zijn gelijk                         eens per maand nog bij elkaar.

Dienst in kerk en samenleving,                      Annie, Jannie, Corrie, Alie,

vrouwen komen tot hun recht.                      Willy, Ali, Ria, Rijt.

Ook al is de groep maar klein                         Jong van hart en grijs van haar

Samen mogen wij er zijn                                 Vieren wij hier met elkaar

en helpen elkander (2x)                                  de leeftijd der sterken (2x)

           Elkander                                                                                   Der sterken

 

 

’t Is al tachtig jaar geleden,

dat de vrouwengroep begon.

En wij komen nog  steeds samen,

puttend uit die ene bron.

Vieren wij hier met elkaar

vrouwengroep nu tachtig jaar.

Dat vieren wij samen (2x)

            Ja samen