comissies/groepen in de gemeente

Er zijn verschillende groepen en commissies in onze gemeente actief.

In willekeurige volgorde:

* Creatieve maandagochtendgroep:

1x in de maand, op een maandagochtend, is er een creatieve activiteit voor de leden van de voormalige stickergroep van de Protestantse Gemeente te Opperdoes. Deze staat ook open voor andere belangstellenden. Wilt u een keer meedoen dan wel van tevoren aanmelden  bij Trienke Dijkstra  0227-544475 i.v.m. de inkoop  

 

 * missionaire commissie: organiseert per kwartaal een wandeling of een andere activiteit waarbij ieder welkom is.  De activiteiten worden aangekondigd dmv aanplakbiljetten in het gemeentecentrum en bij de plaatselijke supermarkt. Ook worden de activiteiten vermeld op de site van de dorpskalender van Opperdoes.

Na afloop is er altijd wat lekkers ( koffie of soep)  in het gemeentecentrum of op de plaats van de excursie

* Protestantse Vrouwencontactgroep: komen 2x in de maand bijeen in het gemeentecentrum.

* Hervormde Vrouwengroep: komen 1x in de maand bijeen bij één van de leden thuis.

* startweekendcommissie: deze groep vrijwilligers maken een   weekendvullend programma als start van het winterwerk.

* De Schoonmaakploeg. Een groep enthousiaste dames en 1 heer zorgen
volgens een rooster dat we elke zondag in een schone kerkzaal onze dienst
kunnen houden.

* Contactdames. zij bezoeken zieken uit de gemeente en ook de nieuw ingekomen gemeenteleden brengen zij een welkomsbezoekje.


"liturgisch bloemschikken" De werkgroep verzorgd schikkingen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en in de advents- en paasperiode.

De foto's en toelichting op de schikkingen vindt U terug bij de Activiteiten in de gemeente
of bij he
t tabblad foto's

Subpagina''s (1): -Liturgisch bloemschikken