Kerkblad "De Graankorrels"

Redactie Graankorrels

Anneke Boot-Stasse, Kerkebuurt 12, Opperdoes    

tel: 0227-544985

Email:   graankorrels@pgopperdoes.nl


10x per jaar wordt het kerkblad "De Graankorrels" uitgegeven.
Het blad is gevuld met gemeentenieuws, een kinder rubriek, berichten van de kerkenraad, informatie over de kerkdiensten en collecten.

Het abonnementsgeld is  € 9,- per jaar. De contributie voor postabonnee’s blijft gehandhaafd op € 30,--.

In de maand maart zal in de Graankorrels een bericht komen, waarin u wordt verzocht de contributie over te maken.