Kerkblad "De Graankorrels"

10x per jaar wordt het kerkblad "De Graankorrels" uitgegeven.
Het blad is gevuld met gemeentenieuws, een kinder rubriek, berichten van de kerkenraad, informatie over de kerkdiensten en collecten.

Het abonnementsgeld is  € 8,- per jaar. Dit wordt wordt in maart opgehaald door de bezorgers van de Graankorrels