Kerkblad "De Graankorrels"

10x per jaar wordt het kerkblad "De Graankorrels" uitgegeven.
Het blad is gevuld met gemeentenieuws, een kinder rubriek, berichten van de kerkenraad, informatie over de kerkdiensten en collecten.

Het abonnementsgeld is  € 8,- per jaar. Dit wordt wordt in maart opgehaald door de bezorgers van de Graankorrels


Contributie Graankorrels

Door de kerkenraad is besloten dat m.i.v. 2018 de contributie van de Graankorrels wordt verhoogd van € 8,-- naar € 9,--.
De contributie voor postabonnee’s blijft gehandhaafd op € 30,--.

In de maand maart zal in de Graankorrels een bericht komen, waarin u wordt verzocht de contributie over te maken.