Home:‎ > ‎

mei: overleg met PG Medemblik

Overleg met Protestantse Gemeente Medemblik

De Protestantse Gemeente Medemblik heeft besloten aansluiting te zoeken bij een of meer andere
gemeenten in haar omgeving. Deze gemeente heeft al een aantal jaren moeite om de vacatures in
haar kerkenraad te vervullen. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Medemblik beseft
zich dat het op den duur niet meer verantwoord is om met een kleiner wordende kerkenraad op
verantwoorde wijze de gemeente te besturen.

Nu het nog kan, kijkt de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Medemblik daarom om zich heen
om met gemeenten in de omgeving te bespreken of zij gezamenlijk een gezonde toekomst kunnen
realiseren. Het kan zijn dat er met één gemeente een samenwerking wordt aangegaan,
maar het kan ook zijn dat een breder verband mogelijk of nodig is.

Het moderamen van de Protestantse Gemeente te Opperdoes (Trienke Dijkstra, Ineke Klopper,
Marijke Kraak en Jan Smit) heeft op 8 december 2017 een gesprek gehad met de voorzitter en
de scriba van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Medemblik en een adviseur die
voor deze gemeente werkzaam is. De voorzitter is iemand van buiten de
Protestantse Gemeente Medemblik. Vooral op bestuurlijk vlak heeft de Protestantse Gemeente Medemblik behoefte aan versterking. Voor andere taken heeft zij volgens haar delegatie nog voldoende
vrijwilligers beschikbaar. Een harde eis bij een eventuele samenwerking is dat de vierplek in
Medemblik gehandhaafd blijft. Verder heeft de Protestantse Gemeente Medemblik nog geen concreet 
beeld hoe de  eventuele samenwerking met een of meer naburige gemeenten vorm gegeven zou moeten worden.

Het moderamen van de Protestantse Gemeente te Opperdoes heeft aangegeven bereid te zijn tot
verdere gesprekken, mits er vanuit de Protestantse Gemeente Medemblik  wel meer duidelijkheid
wordt gegeven aan welke vorm van samenwerking men denkt.  Ook heeft  het moderamen van de
Protestantse Gemeente te Opperdoes aangegeven dat bij een eventuele samenwerking ook de eigen
vierplek in Opperdoes in stand dient blijven. Bovendien heeft het moderamen 
van de
Protestantse Gemeente te Opperdoes gezegd niet veel te voelen voor een samenwerkingsverband
van meer gemeenten dan alleen die van Medemblik en Opperdoes.

Opperdoes was de eerste gemeente die door de delegatie van Medemblik werd bezocht.
In totaal heeft de Protestantse Gemeente  Medemblik met negen gemeenten uit de
Classis Hoorn-Enkhuizen gesproken.

In een brief van maart 2018 deed de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Medemblik
verslag van deze gesprekken. In deze brief werd aangekondigd dat de Protestantse Gemeente Medemblik
de verkennende gesprekken voort wilde zetten met vier gemeenten,
waaronder de Protestantse Gemeente te Opperdoes.

Een en ander heeft geresulteerd in een gesprek op 5 april 2018 van ons moderamen met de
voorzitter, scriba en predikant van de Protestantse Gemeente Medemblik.
Deze keer was het gesprek in de consistorie van de Bonifaciuskerk in Medemblik.
Opnieuw hebben wij bevestigd open te staan voor een onderzoek naar mogelijkheden van
samenwerking van beide gemeentes. Of dat onderzoek er komt is onder andere afhankelijk
van de gesprekken die de Protestantse Gemeente Medemblik met de andere drie gemeenten heeft.
We wachten het dus nog maar even af.

Als er verder gesproken wordt over samenwerking wordt de gemeente op de hoogte gehouden van de uitkomsten daarvan. De kerkenraad vindt het belangrijk dat een naburige gemeente die om hulp vraagt,  geholpen wordt. Dat is ook iets wat in het kader van Kerk 2025 van ons gevraagd kan worden.
Samenwerking kan ook voor onze gemeente voordelen hebben.
Belangrijke beslissingen op het gebied van een eventuele samenwerking zullen niet  buiten de
gemeenteleden om genomen worden.

In iedere geval wil de kerkenraad de ontwikkelingen met een open gemoed en positief tegemoet zien.
Pinksteren is in aantocht en de Geest waait waarheen zij wil.

Het is om deze reden dat onze kerkenraad de leden van de Protestantse Gemeente Medemblik
uitgenodigd heeft om samen met ons de Pinksterbuitendienst te vieren bij Andries Smit op het Slikwit, Almereweg 24.
  Dit is op de grens van Opperdoes en Medemblik. Mooier kan het bijna niet!

Jan Smit, voorzitter