Home:‎ > ‎

*liturgie 12 aug


voorganger dhr A. Van Hilten uit Uithoorn.

Thema : Teken van trouw - Gedenk

WELKOM  en AFKONDIGINGEN 

INTOCHT - Zingen : Psalm 98 : 1 

   Stil gebed - Bemoediging - Groet

  Zingen : Psalm  98 : 3 + Klein Gloria  

VEROOTMOEDIGING - Zingen  : Psalm 116 : 1

   Gebed       -     daarna     Zingen  : Psalm 116 : 3

   Woord van vergeving :  Romeinen 8 : 11+16+37

   Woord om naar te leven :  1 Tessalonicenzen 5 : 14 t/m 19

                                           Zingen  : Psalm 116 : 8

DIENST van het WOORD          

   Verhaal voor de kinderen : Ontmoeten  

   Gebed om de H.G. bij de opening van de Bijbel

       Kinderen naar de KND onder het zingen van Lied 832 

   Lezing O.T. : Exodus 3 : 1 - 6           

    Zingen : Psalm 136 : 1, 2, 3, 4 en 13

    N.T. : Matteus 5 : 1 - 10 (Bijbel in gewone taal)

    Zingen :  Lied 321 : 1, 2, 4 en 7

   Overdenking n.a.v. :   Matteus 5 : 3 (Bijbel in gewone taal)

“Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben”      

      Zingen :  Lied 650 : 1, 2 en 7

      Kinderen komen terug uit de KND

DIENST van GAVEN en GEBEDEN

   Inzameling van de gaven      

   Dankgebed - voorbeden - stil gebed

  afgesloten met het samen bidden van "Het Onze Vader."

   Woorden ten afscheid 

                     Slotlied : Lied 416 : 1, 2 en 3  

    HEENZENDING en ZEGEN       

  Lied 416 : 4 

ORGELSPEL