Home:‎ > ‎

*DIENSTEN BELUISTEREN via internet of kerktelefoon

De uitzendingen van de kerkdiensten kunt U beluisteren via internet o
f via een Lucaskastje. 
Een Lucaskastje kunt U aanvragen bij Krijn Smit tel 06- 51560377.
Neem bij geen gehoor  contact op met de diaconie via diaconie@pgopperdoes.nl 
afbeelding op Paaskaars 2020

Geen collecte in de dienst? Maak uw bijdrage over!

Door het vervallen van de gewone kerkdiensten vervallen ook de collecten tijdens deze diensten. 
Daarmee valt zowel voor het college van kerkrentmeesters als voor het college van diakenen een 
belangrijke bron van inkomsten weg. 

Ondertussen lopen de kosten van de kerk gewoon door en blijft de hulp aan onze naasten dichtbij 
en veraf broodnodig.

Wij vragen u daarom uw bijdragen aan de collecten per bank over te maken onder vermelding van ‘Gift’. 
Alvast bedankt voor uw steun!

Bankrekeningnummers:

NL98 INGB 0002 8989 44 ten name van Protestantse Gemeente te Opperdoes

NL66 INGB 0009 2782 40 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Opperdoes

Klik hieronder op het 'afspelen' icoontje om de kerkdienst die nu bezig is te beluisteren:

Zondag 20 september, de eerste zondag van de herfst. Kleur groen.

 

Welkom en mededelingen

Aanvangslied psalm 122 1 en 2

Bemoediging en groet

Gebed

We zingen gezang 304

Verhaal voor de kinderen Elia op de Karmel.

https://www.youtube.com/watch?v=QtHSQSAxQWY

Lezing psalm 145 in de hertaling van Huub Oosterhuis

We zingen psalm 145, 2

Lezing Filippenzen 1, 12-27

Overdenking: Wat telt is, dat Christus verkondigd wordt . ( Fil. 1, 18)

We luisteren naar het lied Heer, U bent mijn leven

 https://www.youtube.com/watch?v=6XWCxRgyoBQ

Gebeden

Slotlied gezang 823

Zegen

Amen, amen, amen.


 


 Oudere diensten kunt U tot een jaar na de uitzending beluisteren.

Het is ook mogelijk om de diensten via deze website te downloaden en op te slaan op uw eigen p.c.