Home:‎ > ‎

*DIENSTEN BELUISTEREN via internet of kerktelefoon

De uitzendingen van de kerkdiensten kunt U beluisteren via internet of via een Lucaskastje. 
Een Lucaskastje kunt U aanvragen bij Krijn Smit tel 06- 51560377.
Neem bij geen gehoor  contact op met de diaconie via diaconie@pgopperdoes.nl 
Paaskaars 2021

Geen collecte in de dienst? Maak uw bijdrage over!

Door het vervallen van de gewone kerkdiensten vervallen ook de collecten tijdens deze diensten. 
Daarmee valt zowel voor het college van kerkrentmeesters als voor het college van diakenen een 
belangrijke bron van inkomsten weg. 

Ondertussen lopen de kosten van de kerk gewoon door en blijft de hulp aan onze naasten dichtbij 
en veraf broodnodig.

Wij vragen u daarom uw bijdragen aan de collecten per bank over te maken onder vermelding van ‘Gift’. 
Alvast bedankt voor uw steun!

Bankrekeningnummers:

NL98 INGB 0002 8989 44 ten name van Protestantse Gemeente te Opperdoes

NL66 INGB 0009 2782 40 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Opperdoes


Klik hieronder op het 'afspelen' icoontje om de kerkdienst die nu bezig is te beluisteren:


 Zondag 27 juni. De tweede zondag van de zomer.

Van de  KinderNevenDienst   KND nemen afscheid: Cas Brouwer, Casper Droog en Eva Vijn.


Welkom en mededelingen


Aanvangslied gezang 288


Bemoediging en groet


We zingen gezang 218, 1, 3 en 5


Gebed


Lied uitgekozen door Eva: Zit je deur nog op slot ( geluidsinstallatie)


Lezing psalm 2


We zingen gezang 274 1 en 2


Lezing gedicht bij psalm 2 van Karel Eykman : Het is lachen met God.


We zingen gezang 274, 3


Het verhaal van Naäman, gelezen en verteld ( naar 2 Koningen 5)


I De grote generaal ( bij:2 Koningen 5, 1-5)


We zingen gezang 174, 1( graag eerst voorspelen)


II Op weg naar Israël ( bij: 2 koningen 5, 6- 14)


We zingen gezang 174, 2


III Voort wat, hoort wat ( bij 2 koningen 5, 15-19)


We zingen gezang 174, 3


IV Niet zo slim ( bij 2 koningen 5, 20- 27)


Nawoord.


orgelspel


afscheid van Eva, Cas en Casper


Lied Leek Leshalom ( geluidsinstallatie) 


Inzameling van de gaven


Gebeden


Slotlied Ga dan op weg 3 coupletten ( melodiegezang 868) 


Zegen

Amen, amen, amen. 

 

Oudere diensten kunt U tot een jaar na de uitzending beluisteren.


Het is ook mogelijk om de diensten via deze website te downloaden en op te slaan op uw eigen p.c.