Home:‎ > ‎

*DIENSTEN BELUISTEREN via internet of kerktelefoon

De uitzendingen van de kerkdiensten kunt U beluisteren via internet o
f via een Lucaskastje. 
Een Lucaskastje kunt U aanvragen bij Krijn Smit tel 06- 51560377.
Neem bij geen gehoor  contact op met de diaconie via diaconie@pgopperdoes.nl 
afbeelding op Paaskaars 2020

Geen collecte in de dienst? Maak uw bijdrage over!

Door het vervallen van de gewone kerkdiensten vervallen ook de collecten tijdens deze diensten. 
Daarmee valt zowel voor het college van kerkrentmeesters als voor het college van diakenen een 
belangrijke bron van inkomsten weg. 

Ondertussen lopen de kosten van de kerk gewoon door en blijft de hulp aan onze naasten dichtbij 
en veraf broodnodig.

Wij vragen u daarom uw bijdragen aan de collecten per bank over te maken onder vermelding van ‘Gift’. 
Alvast bedankt voor uw steun!

Bankrekeningnummers:

NL98 INGB 0002 8989 44 ten name van Protestantse Gemeente te Opperdoes

NL66 INGB 0009 2782 40 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Opperdoes

Klik hieronder op het 'afspelen' icoontje om de kerkdienst die nu bezig is te beluisteren:

dienst  29 november aanvang 09.30 uur Ds. M. Kraak-Verdonk

Zondag 29 november, de eerste zondag van advent. Zondag levavi. ( Tot U hef ik mijn ziel op, psalm 25)

Aanvang dienst 09.30 uur voorganger Ds. M. Kraak

 

(Ad te levavi animam meam,)

 

Welkom en mededelingen

 

Als drempelgebed psalm 25b. De coupletten gelezen, het refrein gezongen.

 

Bemoediging en groet

 

We zingen gezang 466, 2

 

Gebed voor de nood van de wereld

 

Aansluitend aan het gebed zingen we gezang 463 1, 2 en 6

 

Het aansteken van de eerste adventskaars

We luisteren naar het liedje Het is advent.  ( geluidsinstallatie)

 

1  De wereld is soms donker, de wereld is soms koud,

je wordt er soms wanhopig van. Er gaat nog zoveel fout.

 

refrein: Gods licht is als een kind zo klein, maar eenmaal zal het groter zijn.

We kijken uit naar dat moment. Het is advent.

 

2  Je leest het in de kranten. Het komt op het journaal.

Je ziet een kind dat honger heeft. Dat raakt ons allemaal. refrein

 

3  Er is nog zoveel ruzie. Er is nog zoveel pijn.

Je ziet veel mensen om je heen, die ongelukkig zijn. refrein

 

4  We kunnen ervan dromen, een wereld vol met licht.

Het kerstverhaal vertelt ervan: het is een vergezicht.

 

refrein: Gods licht komt verder dan die stal en eenmaal schijnt het overal

We kijken uit naar dat moment. Het is advent.

 

Voor de kinderen: Jezus is het licht voor de wereld.

Filmpje van de zandtovenaar https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/jezus-is-het-licht-voor-de-wereld

 

Eerste lezing Jesaja 63, 19b -64,8

 

Gelezen onder orgelspel psalm 85a

 

Evangelielezing Johannes 8, 1-16

 

Gezang 454 1 en 5

 

Overdenking.

 

orgelspel

 

Gebeden

 

Slotlied gezang 444 1, 2 en 4      Zegen. amen, amen, amen 

 Oudere diensten kunt U tot een jaar na de uitzending beluisteren.

Het is ook mogelijk om de diensten via deze website te downloaden en op te slaan op uw eigen p.c.