Home:‎ > ‎

*DIENSTEN BELUISTEREN via internet of kerktelefoon

De uitzendingen van de kerkdiensten kunt U beluisteren via internet o
f via een Lucaskastje. 
Een Lucaskastje kunt U aanvragen bij Krijn Smit tel 06- 51560377.
Neem bij geen gehoor  contact op met de diaconie via diaconie@pgopperdoes.nl 
afbeelding op Paaskaars 2020

Geen collecte in de dienst? Maak uw bijdrage over!

Door het vervallen van de gewone kerkdiensten vervallen ook de collecten tijdens deze diensten. 
Daarmee valt zowel voor het college van kerkrentmeesters als voor het college van diakenen een 
belangrijke bron van inkomsten weg. 

Ondertussen lopen de kosten van de kerk gewoon door en blijft de hulp aan onze naasten dichtbij 
en veraf broodnodig.

Wij vragen u daarom uw bijdragen aan de collecten per bank over te maken onder vermelding van ‘Gift’. 
Alvast bedankt voor uw steun!

Bankrekeningnummers:

NL98 INGB 0002 8989 44 ten name van Protestantse Gemeente te Opperdoes

NL66 INGB 0009 2782 40 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Opperdoes

Klik hieronder op het 'afspelen' icoontje om de kerkdienst die nu bezig is te beluisteren:


Zondag 7 maart. Ds. Marijke Kraak


Aanvangslied psalm 84 1 en 2 gelezen onder orgelspel

 

Bemoediging en groet

Gebed

 

Gezang 275 1 en 5 gelezen onder orgelspel

 

Aandacht voor de kinderen: Een spoor van liefde: https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/jezus-is-de-weg-naar-de-vader

 

Liedje: ( geluidsinstallatie) Ik wil achter U aan

 

Refrein: Ik wil achter U aan, achter U aan, Jezus, waarheen U ook gaat.

In de donkerste nacht geeft U mij kracht. Ik weet: U laat mij niet los

 

Het duurt niet lang zegt Jezus, en dan moet Ik hier vandaan.

En jullie weten vast wel waar Ik dan naartoe zal gaan.

Ik ga weer naar mijn Vader in de hemel terug

en daar maak Ik voor jullie allemaal een heel mooi plekje klaar.

Je bent er kind aan huis, dat heeft mijn Vader zelf beloofd,

je weet de weg, je komt er als je in de Zoon gelooft.

 

Psalm 25b refrein orgelspel, tekst gelezen.

 

Lezing Johannes 14, 1- 14

Gezang 534 gelezen onder orgelspel

 

Overdenking: Bidden....

 

Orgelspel

 

Gebeden

 

Slotlied God die ons kent. ( melodie gezang 587) gelezen onder orgelspel

1  God, die ons kent en ziet in het verborgen: geef toch uw eigen stem aan onze zorgen.

Schep weer het licht, wil dagen in ons midden en leer ons bidden.

 

2  Als wij in hulploos zwijgen blijven steken, doet ons uw Geest weer nieuwe woorden spreken,

brengt ons uw Adem, die het hart kan raken, bij U ter sprake.

 

3  Geest, pleit voor allen die verlossing wachten. Geef, God, hun stem, hun hart weer nieuwe krachten.

Doe onze wegen door de diepte, Here, ten goede keren.

 

Zegen

Amen, amen, amen.Oudere diensten kunt U tot een jaar na de uitzending beluisteren.

Het is ook mogelijk om de diensten via deze website te downloaden en op te slaan op uw eigen p.c.