Home:‎ > ‎

*DIENSTEN BELUISTEREN via internet of kerktelefoon

De uitzendingen van de kerkdiensten kunt U beluisteren via internet o
f via een Lucaskastje. 
Een Lucaskastje kunt U aanvragen bij Krijn Smit tel 06- 51560377.
Neem bij geen gehoor  contact op met de diaconie via diaconie@pgopperdoes.nl 
afbeelding op Paaskaars 2020

Geen collecte in de dienst? Maak uw bijdrage over!

Door het vervallen van de gewone kerkdiensten vervallen ook de collecten tijdens deze diensten. 
Daarmee valt zowel voor het college van kerkrentmeesters als voor het college van diakenen een 
belangrijke bron van inkomsten weg. 

Ondertussen lopen de kosten van de kerk gewoon door en blijft de hulp aan onze naasten dichtbij 
en veraf broodnodig.

Wij vragen u daarom uw bijdragen aan de collecten per bank over te maken onder vermelding van ‘Gift’. 
Alvast bedankt voor uw steun!

Bankrekeningnummers:

NL98 INGB 0002 8989 44 ten name van Protestantse Gemeente te Opperdoes

NL66 INGB 0009 2782 40 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Opperdoes

Klik hieronder op het 'afspelen' icoontje om de kerkdienst die nu bezig is te beluisteren:

Orde van dienst 12 juli Ds. Wielsma

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

o Aanvangslied, Psalm 48: 1   

o Klein Gloria (gezang 195)

o Stil gebed

o Bemoediging en groet, de gemeente gaat zitten, eventueel een lied

o gebed van verootmoediging, gevolgd door woord van genade

o Lied 993: 1,2,3,4,5,6,7

 

DIENST VAN HET WOORD

o Gebed bij de opening van de Schriften

o Eerste Schriftlezing  Jesaja 55: 6 t/m 13

o Lied 772: 1, 2  wordt opgezegd

o Tweede Schriftlezing Mattheüs 13: 1 t/m 9 + 18 t/m 23       

o Lied 772: 3, 4 wordt opgezegd                                

o Woordverkondiging n.a.v. Jesaja 55:6

o Lied 8: 1, 2, 5, 6 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD

o Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

o Slotzang Lied 150: 1, 2

o Zegen

o Amen (gezongen Amen, liedboek 431c)


Oudere diensten kunt U tot een jaar na de uitzending beluisteren.
Het is ook mogelijk om de diensten via deze website te downloaden en op te slaan op uw eigen p.c.