Home:‎ > ‎

*vacatures kerkenraad 2018

Vacatures in de kerkenraad

 

Aan het eind van het kerkelijk seizoen 2017/2018, dus nog voor de zomervakantie, eindigt de lopende ambtstermijn van diaken Els Klaver en van ouderling-scriba Trienke Dijkstra. Beiden stellen zich niet herkiesbaar. Daarom zijn er binnenkort weer verkiezingen voor ambtsdragers.

De gemeente krijgt de gelegenheid om voorafgaande daaraan namen van kandidaten bij de kerkenraad in te dienen. Op de zondagen 8 en 15 april zullen er bussen staan bij de voordeur en de achterdeur van de kerk. In deze bussen kunnen briefjes met de namen van de kandidaten worden gedeponeerd. Wilt u behalve de naam van de kandidaat en de functie waar u hem of haar geschikt voor acht, a.u.b. ook uw eigen naam, adres en handtekening vermelden? U mag uw voordracht ook inleveren bij ondergetekende: Jan Smit Nieuweweg 39 1674 PN Opperdoes. Dit kan tot en met 15 april.

Het zou zo maar kunnen dat anderen uw naam noemen en dat er na verloop van tijd een lid van de kerkenraad u benadert met de vraag of u de gelederen van de kerkenraad wilt komen versterken. Wilt u dan a.u.b. serieus over deze vraag nadenken?

Een taak als kerkenraadslid brengt niet alleen werk en verantwoordelijkheid met zich mee.

Het is ook bijzonder om samen met anderen leiding te mogen geven aan een levende gemeente als de onze. Zelf ervaar ik de samenwerking met de andere kerkenraadsleden als heel plezierig, inspirerend en verrijkend.

 

Jan Smit, voorzitter