Home:‎ > ‎

*VACATURES Kerkenraad

Vacatures in de kerkenraad

Aan het eind van het kerkelijk seizoen 2019/2020, dus nog voor de zomervakantie, eindigt de lopende ambtstermijn van diaken Hannie de Leeuw, ouderling-kerkrentmeester Frank Rustenburg en jeugdouderling Rob Zijlstra.

Tot onze grote vreugde heeft Hannie aangegeven dat zij bereid is om een nieuwe ambtstermijn te aanvaarden. Frank en Rob hebben aangegeven niet in aanmerking te willen komen voor herbevestiging. Wij vinden dat jammer, maar wij respecteren hun keuze. Wij zijn hen erkentelijk voor hun inzet in de afgelopen vier jaar.

De kerkenraad heeft besloten om de vacature die ontstaat door het afscheid van Rob Zijlstra  niet in te vullen. Het jeugdwerk komt in het vervolg onder de hoede van Arie Hoosbeek, uiteraard in samenspraak met de predikant en de rest van de kerkenraad.

De vacature voor ouderling-kerkrentmeester moet wel weer worden ingevuld.

Daarom begint de kerkenraad met de procedure om te komen tot de verkiezing van een nieuwe ambtsdrager. De gemeente krijgt de gelegenheid om namen van kandidaten bij de kerkenraad in te dienen. Als er iemand is waarvan u denkt dat hij of zij geschikt is om ouderling-kerkrentmeester te worden, dan kunt u dat tot en met 14 mei 2020 schriftelijk doorgeven aan onze scriba Melanie Hooiveld, Molmhoek 20, 1693 LB Wervershoof.

Per e-mail mag ook. Haar e-mailadres is scriba@pgopperdoes.nl

U mag uw suggesties ook bij mij in de brievenbus doen. Mijn adres is Nieuweweg 39, 1674 PN Opperdoes. Wilt u behalve de naam van de kandidaat die u voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester geschikt acht, a.u.b. ook uw eigen naam en adres vermelden?

Wij zien uw aanbevelingen graag tegemoet.

Jan Smit,

voorzitter