Home:‎ > ‎

*thema Rust

Voor dit zomernummer hebben we gekozen voor het thema Rust. We hebben geprobeerd dit als een rode lijn door het nummer te laten lopen. 

Spreekwoorden, gezegden en citaten:

Passend bij het thema ‘rust’ vonden we de volgende spreekwoorden en gezegden. Hieronder ziet u een gedeelte daarvan

·       als de ragebol rust werkt de spin  

zonder onderhoud raakt `n huis (de omgeving) snel in verval

·       na gedane arbeid is het goed rusten

als een klus geklaard is kan men er tevreden op terug kijken

·                onder de vijgenboom rusten

in rust en welstand leven

·       op zijn lauweren rusten

niets doen en genieten van de vrije tijd

·                rust noch duur hebben

erg onrustig zijn

·                rust roest

wanneer je niets doet gaat je vermogen achteruit

·                rusten aan Abrahams borst

een rustig, aangenaam leven leiden

       Nergens heb ik meer rust gevonden dan in bossen en boeken.

                                                                                          Thomas a Kempis

 

  Kijk naar de wereld en je wordt bedroefd. Kijk naar binnen en je       

  wordt depressief. Kijk naar God en je zal rustig zijn.

                                                                                      Corrie ten Boom

  Om innerlijke rust te vinden, moet je afmaken waaraan je begonnen    

  bent.                                                                                           Boeddha

 

  Als je honderd keer zegt dat je het druk hebt, wordt het natuurlijk

  nooit rustig.                                                                                Loesje

 

  Innerlijke rust

  In mijn hoofd ben ik alvast een moestuintje begonnen

Tante Rie van Loesje

 

In de bijbel komt op verschillende plaatsen het woord rust voor.

Hieronder vindt u een klein aantal voorbeelden:

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Matteüs 11:28

        

Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding.

Psalm 62:2

        

In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.

Psalm 4:9

        

Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust. Maar zij zeggen: 'Dat doen wij niet.'

Jeremia 6:16

 

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.

Psalm 23:1-2

        

Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne.

Hebreeën 4:9-10

 

Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten als Deuteronomium 5:12-14