Home:‎ > ‎

*STARTKRANT

Startkrant 2019

‘Een goed verhaal’ is het thema voor het startweekend 2019.
In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld.
Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie.
Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat
om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze
te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een
spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, tijdens catechisatie,
bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal.
Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging.
Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen.  
(bron: www.protestantsekerk.nl)

De startweekendcommissie: 
Monica Rustenburg, Gonnie Wagemaker, Simone Brouwer, Corine van Dommelen,
Henk Jan van der Ploeg, Stijn Zijlstra
Je kunt je nu alvast voor de programmaonderdelen aanmelden via de website of
bij Simone Brouwer of Monica Rustenburg. 

Inhoud Startkrant
Het startweekend: 21,22 en 28 september
Zaterdagmiddag 21 september: Workshops
Zaterdagavond 21 september: Chinees buffet
Zondag 22 september: Vesper
Zaterdag 28 september, 10:30 uur: SingIn!
Kindernevendienst
Tienerdienst
Vorming & Toerusting
Activiteiten van de missionaire commissie  2019 -2020
Oproep!!
Inschrijven workshops


Het startweekend: 21,22 en 28 september
Ons startweekend is ook juist laagdrempelig, gezellig en open voor iedereen.
Neem het thema  ‘Een goed verhaal’  ter harte en neem gerust buren, familie en vrienden mee!
Iedereen is van harte uitgenodigd!
Geïnteresseerde dorpsgenoten, vrienden, buren, familieleden en bekenden zijn van harte
welkom bij alle activiteiten, maar natuurlijk ook bij de kerkdienst op zondagochtend en de
Vesper zondagmiddag. Deze starkrant is te downloaden via de 
website www.pgopperdoes.nl onder startweekend of contact opnemen met de commissieleden.

Het programma voor het startweekend is als volgt: 

Zaterdag 21 september 
- Workshops van 13:30-15:00 en van 15:30 – 17:00.
- 17:30 Chinees buffet
Zondag 22 september 
- 9:30 kerkdienst met na afloop koffie/thee en taart (bloemen voor de mensen die er
niet bij kunnen zijn, zijn ook mee te nemen).
- 16:00 vesper met daarna een borrel met versnapering.
Zaterdag 28 september 

- SingIn bij Huize Almere vanaf 10:30 uur.Start 2019/2020 Een goed verhaal: 

Een goed verhaal’   
Met een Bijbel vol verhalen is 
‘ een goed verhaal’ een dankbaar thema.

In de Bijbel staan zoveel mooie verhalen, bekend en onbekend.

“Vertel de verhalen, vertel alle tranen, vertel en zing steeds opnieuw
dat lied van bevrijding uit zorg en uit lijden, een dankbaar lied.

Het is zelfs een Bijbelse opdracht om elkaar telkens weer de verhalen te vertellen,
in Deuteronomium 6 kun je erover lezen. Vertel het verhaal van bevrijding steeds weer opnieuw. Verhalen over Gods omgang met mensen. Ook Jezus vertelde verhalen om mensen dichter bij God te brengen, gelijkenissen, die betrekking hadden op het dagelijks leven, maar die vaak een verrassende wending krijgen. ‘O, kan het ook zo gaan?’

Verhalen zijn er om te vertellen, te lezen, te verbeelden, te bekijken:
-vaak zegt een plaatje meer dan duizend woorden- en om te verbinden met je eigen leven.
Waarom is dat verhaal zo belangrijk voor u of voor jou?
Wat zegt het je?
Geeft het hoop, troost, opluchting, of zelfs ergernis? Sommige verhalen roepen vragen op,
zo staan er in de Bijbel ook veel gewelddadige verhalen, wat moeten we daarmee?
Laten we met elkaar een mooi ‘verhaaljaar’ tegemoet gaan!
In de startdienst zullen we daar een begin mee maken.

Marijke Kraak


Zaterdagmiddag 21 september: Workshops 
Na het succes van vorig jaar, gaan we ook dit jaar workshops organiseren op zaterdagmiddag. 
De startweekendcommissie heeft zijn best gedaan om een aantal leuke workshops voor u te organiseren. Hieronder volgen alvast wat voorbeelden.
Achterin de startkrant vindt u het inschrijfformulier met alle workshops.
Tevens is er de mogelijkheid om in te schrijven in de kerk.
In de centrale hal komen inschrijfformulieren te hangen. 

Locatie d’Ouwe Pastorie: 

Inleiding in fotografie
Dini Wijdenes neemt u mee in de wereld van de fotografie.
Let op, deze workshop is een inleiding in de fotografie, dus voor beginners. Neem zelf een camera mee!

Aqualleren met ds. Marijke
Voor jong en oud!

Tekenen met Piet Stam
Altijd al beter willen leren tekenen? Dan is dit uw kans!

Vilten figuurtjes maken. Let op: dit gaat om 1 workshop die de hele middag zal duren. 
Deze workshop wordt georganiseerd door Linda Smit. 


Escape room!
Hier kan jong en oud aan meedoen! 
Lukt het jullie om binnen de tijd de oplossing te vinden? 


Locatie Huize Almere:

De creatievelingen onder ons kunnen ook naar Huize Almere voor haken met
Simone Wijdenes of breien met Wijb Zijlstra. 

Biljarten moderne stijl
5ball is een combinatie van darts, carambole en pool. Countdown zoals bij Darts. Attractief en snel zoals pool op de biljarttafel. Nieuwsgierig geworden? Snel inschrijven dus!

Spelletjes / bordspelen

Kortom, een grote diversiteit aan workshops, voor elk wat wils! 
Geef u snel op, het inschrijfformulier vindt u achterin deze startkrant. 

Zaterdagavond 21 september: Chinees buffet

Na een middag vol workshops gaan we gezellig met elkaar eten.
Dit zal plaatsvinden op het binnenplaatsje achter de kerk.
Bij slecht weer kan er makkelijk naar binnen uitgeweken worden. 
Tijdens het eten worden we weer vermaakt door Martijn Droog met een kahoot quiz.
Houdt u telefoon bij de hand!

Indien u zich geroepen voelt om stukje cabaret op te voeren of een lied ten gehore te brengen
of wat dan ook, laat het ons weten!
Voor wie geen workshops gaat volgen, maar wel graag wil komen eten:
zorg dan dat u om 17:30 aanwezig bent. Zondag 22 september: Vesper

Het startweekend wordt afgesloten met een Vesper ’s middags om 16.00 uur.
Een Vespers is een gebedsdienst waar rust, stilte en bezinning centraal staan.
Dit jaar zal de dienst gaan volgens de traditie van Taizé.

Een verhaal van Taizé.
In 1940 kwam broeder Roger (de Zwitserse Roger Schultz) aan bij Taizé een plaatsje bij Cluny.
Hij bood er onderdak aan mensen die vluchtten voor het oorlogsgeweld, vooral Joden. I
n 1942 moest hij vluchten, maar na de oorlog keerde hij terug en hielp mee kinderen op te vangen
die hun ouders hadden  
verloren. Hij stichtte de gemeenschap van Taizé, broeders die hun leven aan
God wijdden door gebed, zang en meditatie.  

Sindsdien is Taizé een internationale gemeenschap waar in de zomer duizenden jongeren heen trekken. 

De liederen van Taizé zijn kort en worden steeds herhaald om zo tot rust te komen en ze wekken het
verlangen naar God. In de diensten is er ruimte voor stilte.

De broeders leggen een belofte af dat ze een leven in eenvoud en in dienst van God leiden.
De gemeenschap is uitgegroeid tot een wereldwijde gemeenschap met liederen en gebeden in alle talen.

De broeders beloven onder meer:
“Volg voortaan het spoor van Christus. Maak je niet bezorgd om de dag van morgen.
Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Geef jezelf prijs, schenk je weg, en een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal in je geworpen worden.”


Stilte
Soms is stilte taal,
vertaalbaar in de stilte.
Stilte een verhaal, innerlijk uitgelegd.
vertelt dat,
stilte tussen mensen
in stilte,
eigenlijk

Zaterdag 28 september, 10:30 uur: SingIn!  Huize Almere

 De koffie staat vanaf 10:15 klaar.

 Programma:

-        Voor de pauze oud Hollandse liedjes

-        Na de pauze bekende Christelijke liederen

 Begeleiding orgel: Siep Strikwerda

  

Kindernevendienst

 Op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn we net terug van het jaarlijkse uitje met de kinderen van de kindernevendienst en de leiding, deze keer gingen we -net als een paar jaar terug- weer naar het klimduin. Het meeste zand is inmiddels uit de schoenen en kleren geklopt en de kinderen liggen moe en schoon gebadderd in bed.

 We vertrokken vanmorgen met de leiding en 11 kinderen vanaf de parkeerplaats voor Almere. Deze kinderen zijn trouwe bezoekers van de kindernevendienst. Zij trekken dus van jongs af aan al met elkaar op en dan zijn er ook nog de vriendschappelijke en familiaire banden die ons verbinden. De kinderen zijn zo vertrouwd met elkaar en met de leiding dat er op de parkeerplaats volop gerouleerd werd wie bij wie in de auto ging.

 We reden met 3 auto’s naar de parkeerplaats bij het buitencentrum. De kinderen hebben daar lekker met het zand gespeeld, gevoetbald, over het blotevoeten pad gelopen en in bomen geklommen (ook de allerkleinsten). De leiding had het heel druk met koffie en thee drinken, snoep uitdelen en toekijken vanaf de picknicktafel…!

 Daarna liepen we naar het Klimduin. Dominee Marijke kon helaas niet mee, maar wilde wel graag op patat trakteren. Dat aanbod hebben we graag aangenomen! De kinderen vermaakten zich eindeloos met klimmen en rollen door het zand net zoals generaties voor ons dat ook gedaan hebben. Alleen wandelden wij met een ijsje in de hand weer terug naar onze comfortabele auto’s en ging de reis vroeger op de fiets!

 Dit uitje geeft een mooi beeld van onze kleine en hechte groep van leiding en kinderen.

 Een hartelijke groet, ook namens Melanie, Mary, Corliene en Monica,

 Moniek Droog-Zijlstra

 Catechese.

 Het afgelopen jaar was het bijzonder lastig om een moment te vinden waarop de jongeren
konden samenkomen voor catechisatie.

Ik ga het nu anders proberen, met een maandelijkse bijeenkomst, waarin we samen koken
eten en spreken over verschillende geloofsonderwerpen en aandacht hebben voor ieders verhaal.

Jij komt toch ook? (Nu alleen nog een geschikte dag en tijd vinden!)

 Tienerdienst

 De tienerdienst is in het vervolg gelijk met de kindernevendienst en gericht op jongeren
tussen de 12 en 18 jaar.
Elke eerste zondag van de maand
(soms door vakantie of feestdagen passen we het aan) wordt er onder leiding van
Peter Meurs en Martijn Droog tienerdienst gehouden in de eigen ruimte naast die van de
kindernevendienst.

 We zijn op verschillende manieren bezig met de bijbel en het geloof, een onderwerp soms in
spelvorm, een quiz, het maken van een collage en met Pasen een film ‘hart van Pasen’.

De opzet van de tienerdienst zelf blijft echter elke maand grotendeels hetzelfde.
De tieners worden ontvangen met koffie/ thee met wat lekkers gevolgd door een
gebed en een Bijbellezing. Daarna gaan we dus inhoudelijk aan de slag en de
dienst wordt afgesloten met een inspirerende tekst of een mooi gedicht.

 Jullie zijn allemaal van harte welkom voor het nieuwe seizoen.

 Namens de leiding van de tienerdienst,  Martijn en Peter

 Vorming & Toerusting

 Wat kunt u komend jaar van Vorming en Toerusting verwachten?

 De bekende onderwerpen:

Bijbel bij de koffie (meestal de derde dinsdag van de maand),
komend jaar over bijzonder Bijbelverhalen, hoe lees je ze, wat betekenen ze en wat doen ze met je?

 en verder: Hebreeuws lezen.  Een boekje in de veertigdagentijd.  Aandacht voor de week van gebed.  Een gemeenschappelijke maaltijd.

 Maar waarom niet eens doorpraten over bijzondere Bijbelverhalen? Een bijbelfilm kijken?

 Of heeft u zelf een idee?

Ben je over geloof ooit uitgepraat? Bijbelverhalen kunnen een bron van inspiratie zijn.

 Wat wordt van u verwacht?   Doe eens mee…..

 

 Activiteiten van de missionaire commissie  2019 -2020

 Als missionaire commissie willen we onze kerk graag ‘op de kaart’ zetten, met activiteiten waarbij we elkaar kunnen ontmoeten en waarvan we hopen dat ook mensen uit het dorp zich kunnen thuis voelen.

Ons voorlopige jaarprogramma ziet er als volgt uit:

5 oktober: Door de familie Loos worden we ingewijd in het proces van wijn maken. Tijdens de rondleiding in de wijngaard komen we alles  te weten over de historie van deze locatie  en de verschillende druivensoorten en hun eigenschappen. We nemen een kijkje in de wijnmakerij en gaan uiteraard proeven van wijn en kaas. Indien het weer het toelaat gaan we op de fiets want dan zijn we allemaal “de BOB”. Tijdens de dorpsveiling is dit uitje ook als kavel aangeboden en verkocht en we hopen dan ook de kopers hiervan een gezellige middag te bieden.

 14 december: Het is weer tijd voor een kerk bezichtiging.

De Koepelkathedraal Haarlem is uniek en staat met de Sagrada Familia, de Sacré-Coeur, de Westminster Cathedral en de Basiliek van Koekelberg in de top vijf van belangrijkste kerken in de wereld gebouwd tussen 1850 en 1950. De machtige kathedraal is ontworpen door Joseph Cuypers en is bijna zo groot als de Notre Dame in Parijs. Het telt 12 grote en kleine torens en een koepel van 65 meter

hoog!

De kathedraal bevat bouwstijlen als neogotisch, neoromaans, Jugendstil en stijlelementen van de

Amsterdamse School en Berlage. We kunnen met de (gratis audiotour) luisteren naar de geschiedenis van de kathedraal, de kunst en de verschillende bouwstijlen.

BankGriro loterij VIP kaart houders hebben gratis toegang J

 In februari/maart gaan we kalfjes kijken in het rundveemuseum in Aartswoud  en horen we alles over bijzondere koeienrassen. Misschien kunnen we ook wel “koe-knuffelen”.

In mei hopen we een arrangement te boeken bij “Het Keetje” de zorgboerderij in Lutjebroek. Na een heerlijk stuk huisgemaakt appelgebak krijgen we een rondleiding en mogen we meerijden met het fruittreintje.

Als afsluiting van het seizoen gaan we wandelen in “De bijbels tuin” in Hoofddorp.
In deze tuin groeien veel kruiden, planten en bomen die ook in de Bijbel genoemd worden. Ook staan er ruim veertig beelden van bijbelse en inspirerende personen, gemaakt door de beeldhouwer Karel Gomes. Op YOU TUBE is een film te zien  “Reis door het land van geloven” en vertelt het persoonlijke verhaal van Karel Gomes. Zie ook  http://www.bijbelsetuininhoofddorp.nl/bijbelse_tuin.html

Dit jaar is het programma opgesteld zonder de enthousiaste inbreng van Bianca Zwaan. Haar energie besteedt ze momenteel aan haar gezondheid, gezin en werk. Vanaf deze plaats willen we je bedanken voor alle lekkere kopjes thee en hapjes die vaak gebakken waren door jouw dochters.

De missionaire commissie hoopt dat U weer kan genieten van de mooie uitstapjes en neem gerust een vriend of vriendin mee. Er is altijd plaats genoeg.

Ons uiteindelijke programma wordt op tijd in de “Graankorrels”, op de website  en met posters op diverse locaties aangekondigd.

 We  zien u graag bij een van onze activiteiten en neem gerust eens een vriend(in) mee.

Voor deelname aan de meeste activiteiten geldt een bijdrage van € 3,- p.p. Uitzonderingen hierop worden van te voren bekend gemaakt.

 De missionaire commissie: Bianca Zwaan, Sjaak en Tineke  van der Male, Marijke Kraak en Linda Smit

Oproep!!

Vanuit de startdienst willen wij ook dit jaar een bloemetje laten bezorgen als groet aan mensen die er niet bij kunnen zijn. 

Wilt u daarom een boeketje meenemen naar de startdienst. Dan zullen wij de bloemen voorzien van naam en adres zodat jullie de bloemen na afloop van de dienst kunnen ophalen om te laten bezorgen!

 

Ook zoeken wij weer taartenbakkers voor na de zondag kerkdienst.

Als je wilt bakken, meld je dan aan bij Monica Rustenburg (tel: 06 38540087).