Home:‎ > ‎

**SPOED. vacatures kerkenraad

Vacatures in de kerkenraad: een dringende oproep aan de gemeente.

Aan het eind van het kerkelijk seizoen 2020/2021, dus nog voor de zomervakantie, eindigt de lopende ambtstermijn van de diakenen Mary van der Ploeg en Piet Meurs en ouderling-kerkrentmeester Jan Smit.

Tot onze grote vreugde heeft Mary aangegeven dat zij bereid is om een nieuwe ambtstermijn te aanvaarden. Piet Meurs heeft aangegeven niet in aanmerking te willen komen voor herbevestiging. Wij vinden dat jammer, maar wij respecteren zijn keuze. Wij zijn hem erkentelijk voor zijn inzet in de afgelopen vier jaar. Ondergetekende is na twaalf jaar volgens de regels in de kerkorde niet direct herkiesbaar. Ik blijf wel lid van het college van kerkrentmeesters.

Voor diaken Piet Meurs wordt vooralsnog niet actief naar een vervanger gezocht. Maar mochten er mensen zijn die zich als diaken in willen zetten voor onze gemeente dan gaan wij graag men hen in gesprek!

Er zijn nu twee vacatures voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Deze moeten kerkordelijk wel weer worden ingevuld. Vorig jaar ontstond een van deze twee vacatures door het afscheid van Frank Rustenburg. Er zijn al heel veel gemeenteleden gevraagd of zij bereid waren om hem op te volgen. Helaas zonder enig resultaat.

Daarom begint de kerkenraad met de procedure om te komen tot de verkiezing van twee nieuwe ambtsdragers. De gemeente krijgt de gelegenheid om namen van kandidaten bij de kerkenraad in te dienen. Als er iemand is waarvan u denkt dat hij of zij geschikt is om ouderling-kerkrentmeester te worden, dan kunt u dat tot en met 14 mei 2021 schriftelijk doorgeven aan onze scriba Melanie Hooiveld Molmhoek 20, 1693 LB Wervershoof.

Per e-mail mag ook. Haar e-mailadres is scriba@pgopperdoes.nl

U mag uw suggesties ook bij mij in de brievenbus doen. Mijn adres is Nieuweweg 39, 1674 PN Opperdoes. 

Wilt u behalve de naam van de kandidaat die u voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester geschikt acht, a.u.b. ook uw eigen naam en adres vermelden?

Wij zien uw aanbevelingen graag tegemoet.

Als u nog niet gevraagd bent, maar wel belangstelling heeft voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester, aarzel dan niet om contact met mij of een van de andere kerkenraadsleden op te nemen!

 

Jan Smit, voorzitter