Home:‎ > ‎

* sept. prot. vrouwengroep

Na een warme zomer gaat in september weer van alles opnieuw starten in onze kerkgemeenschap.

Zo ook onze vrouwengroep.

Nu de bond is opgeheven hebben we gezamenlijk naar een andere vorm van invulling gekeken voor onze bijeenkomsten.

Aan de hand van het boekje ”Uw volk is mijn volk” gaan we de vreemdeling nader bezien in Bijbelse context. Vandaag de dag hebben we met vreemdelingen te maken. Migratie is een heikel onderwerp geworden in onze samenleving.


De eerste keer komen we samen op:


19 september.   

We beginnen om 19.30 uur met thee en wat lekkers. Even gezellig weer wat bijpraten.

Daarna beginnen we onze bijeenkomst en worden verschillende zaken aan de orde gesteld. Ook gaan we een spel doen.

Tieneke zal de leiding hebben en Marian Meurs is gastvrouw.

                              Ook u bent van harte welkom !


We komen bijeen elke veertien dagen. 

De eerstvolgende data zijn:

3 oktober         17 oktober          31 oktober

Aanvang : 19.30 uur


We hopen op weer een goed seizoen.

Tot ziens op 19 september.