Home:‎ > ‎

*Liturgie 18 april

PG Opperdoes, zo 18-4 09.30 u, voorganger pastor Ton Heijboer uit Hoorn

Welkom en mededelingen           

Openingslied –  Komt nu met zang Psalm 33: 1 en 2


Bemoediging:  

Onze hulp is de Naam van de Eeuwige, IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU! 

de schepper van hemel en aarde, die sinds

mensenheugenis trouw is aan die Naam      IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU! 

Hij brengt de schepping tot een goed einde.

en leidt ons leven naar kwaliteit die we eeuwig 

noemen. Dan zullen we elkaar toeroepen: IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU! 

Want dan is God alles in allen.     AMEN.  


Groet   


Gebed voor de nood van de wereld

Het gebed wordt afgesloten met de woorden: 

Daarom roepen wij en bidden zingend: Kyrie Eleison – 

CD Iona Gloria – 5  Kyrie Eleison


Inleiding op het Gloria 

CD Iona Gloria – 6  Gloria in Excelsis Deo


Gebed bij de opening van de Schrift


De eerste lezing: Micha 4:1-5


Samenzang:  gezang 1009 O Heer,  geef vrede


De tweede lezing: Johannes 21: 15-24 


Samenzang:  gezang 649 O Heer, blijf toch niet vragen

Melodie – gesproken tekst-  melodie


Preek

Orgelspel


Samenzang:  gezang 973 Om voor elkaar te zijn, uw oog en oor

melodie- gesproken tekst- melodie


Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stilte en Onze Vader 


Slotlied:  voorganger zingt: Wij gaan weer verder, vol van hoop Zending en zegen

De Eeuwige zal ons zegenen en behoeden 

en doet ons leven voor zijn aangezicht  

God spreekt over ons zijn woord ten goede –  

Haar oog zal op ons zijn gericht 


Gods aangezicht is over ons verheven – 

Vol van genade ziet de Eeuwige ons aan 

richt ons op, verheft ons leven – 

tot een in vrede met elkaar bestaan.      

Amen