Home:‎ > ‎

*Oproep beamer bediener

Wie komt ons beamteam versterken?

Onze kerkgebouw heeft al weer bijna twee jaar een installatie voor het projecteren van de liturgie op vier schermen. Tegelijkertijd met de projectieschermen kwam er ook een nieuwe geluidsinstallatie. Behalve de liturgie en de te zingen liederen kunnen er in de kerk nu ook op eenvoudige wijze filmpjes en foto’s worden vertoond en muziek van cd’s ten gehore worden gebracht. Bij elkaar een verrijking voor onze gemeente.

Deze nieuwe technieken zijn echter alleen maar bruikbaar als er mensen zijn die tijdens de kerkdienst de laptop willen bedienen. Gelukkig zijn er nu al enkele, vooral jonge, gemeenteleden die dit doen. Deze groep is echter nog (te) klein en het zou daarom goed zijn als er een aantal mensen bijkomt dat volgens een rooster de laptop tijdens de kerkdienst wil bedienen. Dit hoeven niet alleen jongeren te zijn. Ook andere gemeenteleden mogen zich aanmelden. Wij nodigen een ieder die het leuk vindt om met een laptop en nieuwe technieken te werken van harte uit om zich aan te melden. Ervaring met het maken van PowerPointpresentaties is een pre, maar niet noodzakelijk. We zijn ook blij met mensen die zich willen beperken tot het bedienen van de laptop tijdens de kerkdienst.

Wie belangstelling heeft kan zich in verbinding stellen met ouderling-kerkrentmeester Frank Rustenburg, telefoon 06-22893291 en e-mail frank_rustenburg@hotmail.com        

Aarzel niet om met hem contact op te nemen!

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Jan Smit