Home:‎ > ‎

*najaars ZENDINGSactie

Najaarszendingsactie

                                                                                                

De diaconie wil met de opbrengst van deze actie steun verlenen  aan EO Metterdaad  die samen met Stichting Bootvluchteling, een inzamelingscampagne  voert voor de getraumatiseerde vluchtelingen in het overvolle kamp Moria op Lesbos (Griekenland). Meer dan 13.000 getraumatiseerde vluchtelingen zitten momenteel muurvast in vluchtelingenkamp Moria. Er is eigenlijk maar plek voor 3.000 mensen. Op deze plek waar ze eindelijk in Europa zijn na vele ontberingen – het continent van de vrijheid – kunnen ze geen kant op. De hulpverleners doen hun uiterste best om er het beste van te maken. Ze bieden de noodzakelijke medische hulp en hebben af en toe tijd voor een gesprek. Ook proberen zij kinderen onderwijs te geven. De noodkreet van de vluchtelingen is: “Waarom zien jullie ons niet? Mogen wij geen aanspraak maken op een beetje menswaardigheid?”. Oplossingen voor het migratiebeleid  zijn niet direct voor handen. Maar misschien kunnen wij de moeite nemen om ons in hun situatie te verplaatsen om de ander echt te zien. Als wij de ander in de ogen kijken, zien we onszelf en herkennen we het verlangen naar geborgenheid en geliefd zijn. Wetend dat God op onvoorstelbare wijze het verdriet, de pijn en het gerechtigde verlangen ziet van al Zijn schepselen. Kijk niet weg!!                        

Met de opbrengst van deze actie kunnen we helpen medische hulp en psychische zorg mogelijk te maken.

Mocht u geen acceptgirokaart hebben ontvangen en wilt u toch deze actie steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekening 

NL 66 INGB 0009 2782 40, ten name van de diaconie Protestantse Gemeente Opperdoes o.v.v. ‘Lesbos’.

Helpt u mee ?