Home:‎ > ‎

maart BLOEMSCHIKKING

Symbolisch bloemschikken

 

Met een symbolische bloemschikking zullen wij ook weer aandacht schenken aan de veertigdagentijd.

Vanaf 1 maart tot en met Pasen zult u deze schikkingen in de kerk aantreffen. Bij de schikkingen zal een korte uitleg worden gegeven.

Het centrale thema van deze schikkingen is

Tussen hemel en aarde”.

In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.

We leven toe naar Pasen, feest van een nieuw begin, een nieuwe wereld.

 

Onder de schikking ligt de kleur paars met daarover een jute lap, als verwijzing naar ingetogenheid, soberheid en inkeer van deze veertigdagentijd. Elke week wordt bij de schikking een accent gelegd dat betrekking heeft op de lezing van die zondag.

Wij hopen dat de schikkingen een waardevolle aanvulling op de diensten in de 40-dagen tijd zullen zijn.

 

Ria van Unen en Anneke Boot