Home:‎ > ‎

*LITURGIE PAASmorgen


De zanggroep zingt: welkom aan elk mensenkind

 welkom en mededelingen

 zingen gezang 634

 Zingen Daar juicht een toon

Bemoediging en groet

 Zingen Hij leeft!

 Gebed

 De zanggroep: Tienduizend redenen

 Gebed voor de paasmorgen

 Paasproject kindernevendienst projectlied

 Filmpje van zandtovenaar https://www.youtube.com/watch?v=AYqMTR0yCUE

 De kinderen gaan naar de nevendienst We zingen Ga je mee

 De zanggroep zingt Heerlijk is uw Naam

 Eerste lezing Lucas 23, 51- 56 en 24, 1-12

 We zingen gezang 631 1 en 3

Tweede lezing fragmenten uit het boek Openbaring 1, 17 en 18;   7, 9-17; 21, 1-5a

 Sela: Glorie aan God https://www.youtube.com/watch?v=mtuVuCC6I_g

 Overdenking… Als het toch eens waar is…

 We zingen Juicht want Jezus is Heer

 Inzameling van de gaven.

wanneer de kinderen terug zijn zingen we: “Weet je dat de lente komt”

Gebeden

 Slotlied gezang 632 1 en 3

 Zegen

De zanggroep: Gezongen zegenbede