Home:‎ > ‎

*LITURGIE 16 mei

Zondag 16 mei 2021 – Wezenzondag, PG Opperdoes

Voorganger:            ds. Hanna Smit uit Purmerend

Caleb A. Dobson, Working through the pains of life


WANNEER WIJ BEGINNEN

 Orgelspel vooraf

 Welkom en mededelingen – Job op Wezenzondag:

 Drempellied: NLB 274: 1, 2, 3 Wij komen hier ter ere van Uw NAAM

 Een opstap voor kleine en grote mensen:

 Bemoediging en groet

 Psalmgebed: Psalm 24

- gezongen: NLB, lied 24: 1 Wie is de mens die op zal gaan

- gelezen uit H. Oosterhuis 150 Psalmen Vrij

 Smeekgebed voor de nood van de wereld:

 Glorialied: NLB, lied 978: 1, 4, Aan U behoort, o Heer der Heren…

 WANNEER DE SCHRIFT GEOPEND WORDT

 Gebed bij de opening van de Schrift

 Lezing van de Schrift, steeds afgewisseld met orgelspel Psalm 43, O God kom mijn geding beslechten

Job 1: 1, 6 – 11

Job 2: 6 – 9

Job 4: 1 – 9

Job 29: 1 – 16

Job 40: 1 – 8, 42: 1 – 6

 WANNEER WIJ ANTWOORDEN 

 Aankondiging van de gaven. 

 Gebeden: dankgebed, voorbeden en Gebed des Heren:

Acclamatie bij de voorbeden, na zo bidden wij samen, NLB 329 gespeeld op het orgel
zodat mensen thuis mee kunnen zingen, O Heer God, erbarmend, genadig….

 WANNEER WIJ WEER OP WEG GAAN

 Slotlied: NLB 665: 1, 2, 3, 4, 5, Om Christus’ wil zijn wij verblijd

 Heenzending en zegen met aansluitend orgelspel NLB 415: 3, Amen, amen, amen!