Home:‎ > ‎

*liturgie 22 juli

Zondag 22 juli 2018 09.30 uur voorganger ds. Wielsma uit Uithoorn

 

o Intochtslied,                          Psalm   54: 1, 2

o Stil gebed

o Bemoediging en groet,

o Kyriegebed 

o  Gloria lied       Na verootmoedigingsgebed:                           Lied 869: 4

                           Na woord van genade:                                   Lied 869: 6

                           Na wet:                                                        Lied 869: 7

 

DIENST VAN HET WOORD

o Gebed

o De kinderen gaan naar de kindernevendienst.  gezang 832 “Geroepen om op weg te gaan”.

o Eerste Schriftlezing                                                               Jeremia 23: 1 t/m 6

o Lied                                                                                     Lied 995: 1

o Tweede Schriftlezing                                                                       Marcus 6:30 t/m 44

·        Lied                                                                                        Lied 995: 2

o Woordverkondiging

o Lied                                                                                     Lied 513: 1,2,3, 4

 

DIENST VAN HET ANTWOORD

o Inzameling van de gaven

o Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

o Slotzang staande                                                                  Psalm 73: 9, 10

o Zegen

o (gezongen Amen)