Home:‎ > ‎

*liturgie 27 mei

o Intochtslied,              Psalm 28:1,2 & 3

o Stil gebed

o Bemoediging en groet, de gemeente gaat zitten

o Kyriegebed 

o  Gloria lied                Psalm 28: 4 & 5

 

DIENST VAN HET WOORD

o Gebed

o De kinderen gaan naar de kindernevendienst, lied 832:

o Eerste Schriftlezing      Jesaja 48: 12 – 22

o Lied  655

o Tweede Schriftlezing      Matteüs 5: 20 – 26

o Lied  1010

o Woordverkondiging

o Lied  346

 

DIENST VAN HET ANTWOORD

o collecten

o Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

o Lied 841

o Zegen