Home:‎ > ‎

*Liturgie 20 september

Zondag 20 september, de eerste zondag van de herfst. Kleur groen.

 

Welkom en mededelingen

Aanvangslied psalm 122 1 en 2

Bemoediging en groet

Gebed

We zingen gezang 304

Verhaal voor de kinderen Elia op de Karmel.

https://www.youtube.com/watch?v=QtHSQSAxQWY

Lezing psalm 145 in de hertaling van Huub Oosterhuis

We zingen psalm 145, 2

Lezing Filippenzen 1, 12-27

Overdenking: Wat telt is, dat Christus verkondigd wordt . ( Fil. 1, 18)

We luisteren naar het lied Heer, U bent mijn leven

 https://www.youtube.com/watch?v=6XWCxRgyoBQ

Gebeden

Slotlied gezang 823

Zegen

Amen, amen, amen.