Home:‎ > ‎

*LITURGIE 19 januari

Orde van dienst zondag 19 januari. Zondag van de eenheid van kerken.

Welkom en mededelingen

Aanvangslied gezang 212

Bemoediging en groet

We zingen gezang 680 1 en 4

Gebed voor de nood van de wereld, na de woorden zo bidden wij, zingen we:

Glorialied psalm 150a

Gebed bij de opening van het woord

Aandacht voor de kinderen

Lezing psalm 107, 1-9

We zingen psalm 107, 1 en 20

Lezing en uitleg uit Handelingen 27, 18  -28, 10

We zingen gezang 905, 1

Lezing geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel

We zingen gezang 905,4

Inzameling van de gaven voor de kerk

Gebed

Maaltijd van de Heer

We zingen gezang 840, 1 en 2

Tafelgebed   en Onze Vader.....

We zingen gezang 840, 3

Nodiging en uitdeling.

persoonlijk gebed.

Slotlied “Heer uw licht en uw liefde schijnen”

Zegen en

 Amen, amen, amen.