Home:‎ > ‎

*Liturgie 7 maart

Aanvangslied psalm 84 1 en 2 gelezen onder orgelspel

 

Bemoediging en groet

Gebed

 

Gezang 275 1 en 5 gelezen onder orgelspel

 

Aandacht voor de kinderen: Een spoor van liefde: https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/jezus-is-de-weg-naar-de-vader

 

Liedje: ( geluidsinstallatie) Ik wil achter U aan

 

Refrein: Ik wil achter U aan, achter U aan, Jezus, waarheen U ook gaat.

In de donkerste nacht geeft U mij kracht. Ik weet: U laat mij niet los

 

Het duurt niet lang zegt Jezus, en dan moet Ik hier vandaan.

En jullie weten vast wel waar Ik dan naartoe zal gaan.

Ik ga weer naar mijn Vader in de hemel terug

en daar maak Ik voor jullie allemaal een heel mooi plekje klaar.

Je bent er kind aan huis, dat heeft mijn Vader zelf beloofd,

je weet de weg, je komt er als je in de Zoon gelooft.

 

Psalm 25b refrein orgelspel, tekst gelezen.

 

Lezing Johannes 14, 1- 14

Gezang 534 gelezen onder orgelspel

 

Overdenking: Bidden....

 

Orgelspel

 

Gebeden

 

Slotlied God die ons kent. ( melodie gezang 587) gelezen onder orgelspel

1  God, die ons kent en ziet in het verborgen: geef toch uw eigen stem aan onze zorgen.

Schep weer het licht, wil dagen in ons midden en leer ons bidden.

 

2  Als wij in hulploos zwijgen blijven steken, doet ons uw Geest weer nieuwe woorden spreken,

brengt ons uw Adem, die het hart kan raken, bij U ter sprake.

 

3  Geest, pleit voor allen die verlossing wachten. Geef, God, hun stem, hun hart weer nieuwe krachten.

Doe onze wegen door de diepte, Here, ten goede keren.

 

Zegen

Amen, amen, amen.