Home:‎ > ‎

*liturgie 21 januari

Orde van dienst:
DIENST VAN VOORBEREIDING
o Orgelspel, de Paaskaars brandt
o Binnenkomst van de kerkenraad en de voorganger
o Welkom en afkondigingen door een ouderling
o Handdruk ouderling van dienst aan voorganger
o Intochtslied, de gemeente gaat staan:    Psalm   67: 1, 2
(bij een Psalm als intochtslied antwoordt de gemeente met het Klein Gloria,
o Stil gebed
o Bemoediging en groet, de gemeente gaat zitten
o Kyriegebed 
o  Gloria lied       Na verootmoedigingsgebed:   Lied 906: 4
     Na woord van genade:   Lied 906: 7
     Na wet:     Lied 906: 8

DIENST VAN HET WOORD
o Gebed bij de opening van de Schriften
o De kinderen gaan naar de kindernevendienst gezang 832 “Geroepen om op weg te gaan”.
o Eerste Schriftlezing door lector                     1 Samuël 3: 1 t/m 10
o Lied        Lied 944: 1, 2
o Tweede Schriftlezing door de voorganger   Marcus 1:14 t/m 20
Lied        Lied 944: 3, 4
o Woordverkondiging
o Lied         Lied 531: 1,,2,3

DIENST VAN HET ANTWOORD
o Inzameling van de gaven
o Tijdens de inzameling komen de kinderen terug van de kindernevendienst
o Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
o Slotzang staande   Lied 905: 1, 4
o Zegen
o Amen (gezongen Amen)