Home:‎ > ‎

*LITURGIE 16 JUNI

Mededelingen

Openingslied Lied 8 : 1, 2 en 3

Zingen Klein Gloria

Bemoediging

Drempelgebed .

Zingen Lied 8 : 4, 5 en 6 

Kyriëgebed

Zingen Lied 705 : 1, 2 en 3

Gebed

Gesprek met de kinderen 

Zingen Ga je mee ….

Lezing Spreuken 8 : 22 – 31

Zingen Lied 346 : 1 – 6

Lezing Johannes 2 : 23 – 3 : 16

Zalig zij die het Woord van God horen, maar het ook bewaren in hun hart. Amen.

Zingen Lied 686

Overweging

Orgelspel

Kinderen komen terug

Zingen Lied 305

Inzameling

Voorbeden

Zingen Lied 704 

Zegen Zingen Amen