Home:‎ > ‎

*liturgie 19 augustus

ZONDAG 19 AUGUSTUS 2018, 09.30 uur         voorganger dhr C. van Lenten uit Oudendijk

Mededelingen
Intochtslied    lied 139 : 1 en 3

                  Klein Gloria

Bemoediging 

Drempelgebed

Psalm           lied 139 : 7 en 14

Kyriëgebed   

Glorialied      psalm 146a : 1, 4 en 6

Gebed         

Gesprek met de kinderen                    Blind

zingen               Lied 832

lezing           Jesaja 35 : 1 – 10 (lector)

zingen          lied 747 : 1, 2 en 8

lezing            Marcus 7 : 31 – 37

                

zingen          lied 323

verkondiging

zingen          lied 608

kinderen komen terug

inzameling

voorbeden

slotlied         lied 837

zegen          

zingen               Amen, amen, amen