Home:‎ > ‎

*Liturgie 25 AUG

welkom en mededelingen

Aanvangslied gezang 220 op de melodie van gezang 221, 1 en 2

Bemoediging en groet

We zingen gezang 220 3 en 4

Gebed

We zingen gezang 217

Gebed bij de opening van het Woord

Aandacht voor de kinderen, de kinderen gaan naar de nevendienst onder het zingen van Ga je mee

Eerste lezing psalm 94 in de hertaling van Huub Oosterhuis

Wij zingen psalm 105, 10 en 11

Lezing Exodus 8, 12- 15

We zingen psalm 105, 12 en 13

Overdenking

Een gedeelte van psalm 106 gelezen

We zingen gezang 806

slot van psalm 106 gelezen

We luisteren naar We shall overcome https://www.youtube.com/watch?v=jW2MRTqzJug

inzameling van de gaven Jop en Kerk

Gebeden

Slotlied gezang 802

Zegen

Amen, amen, amen.