Home:‎ > ‎

*LITURGIE 20 okt

Aanvangslied, 659 1, 2, 5 en 6

Stilte

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Zingen: Klein Gloria (gezang 195)

Gebed bij de opening van de Schriften

De kinderen gaan naar de kindernevendienst, Het wegzendlied is : het refrein van het Liedje Ga je mee

 Eerste Schriftlezing Marcus 6 verzen 6b t/m 13

Lied Gezang 840 verzen 1 2 en 3

Tweede Schriftlezing Filippenzen 2 verzen 1 t/m 8

 Woordverkondiging

 Lied, de kinderen komen terug van de kindernevendienst

 

DIENST VAN HET ANTWOORD

gezongen geloofsbelijdenis:

op de melodie van ‘wat de toekomst brengen moge’

 

Ik geloof in God de Vader

Hij die heel de schepping draagt

als een vriend komt Hij ons nader

wanneer wanhoop ons belaagt.

Hij doorgrondt en kent ons leven

en wij zijn door Hem aanvaard

Van zijn liefd’ kan niets ons scheiden

want wij zijn Hem alles waard.

 

Ik geloof in Jezus Christus

Zoon van mensen, Zoon van God

die als broeder ons nabij kwam

toen Hij droeg het menselijk lot

Hij leerde ons dienstbaar leven:

kiezen voor de minste mens

Zelfs de dood hield Hem niet tegen

want ‘verzoening’ was zijn wens.

 

Ik geloof de Geest, die heilig

als een vuurgloed ons verwarmt

die ons troost en steeds bemoedigt

als het leven ons verlamt.

Gods Geest wil ons inspireren

zo verfrissend als de wind

Als een bron wil zij ons voeden

die gemeenschap samenbindt.

 

 Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
 Slotzang 912 verzen 1, 2, 3 en 5 (‘Neem mijn leven, laat het nu’)

 Zegen

 Amen (gezongen Amen, liedboek 431c)