Home:‎ > ‎

*LITURGIE 24 maart

 

Welkom en mededelingen

 

Aanvangslied gezang 220 1 en 4 ( op de melodie van gezang 221)

 

bemoediging en groet

 

We zingen gezang 286

 

Gebed voor de nood van de wereld.

 Aansluitend aan het gebed zingen we het Kyrie 301k

 

gedicht

 

gebed bij de opening van de Bijbel

 

 

We zingen het projectlied couplet 3 ( refrein-couplet-refrein)

                                                          

Couplet 3 Groeien duurt lang en het gaat niet zo snel, wat nu niet lukt dat kan volgend jaar wel

Geef het niet op, want de Heer heeft geduld Hij blijft geloven en komt je te hulp.

 

 

aandacht voor de kinderen

Filmpje van het project de kinderen gaan naar de nevendienst onder het zingen van Ga je mee

 

Eerste lezing Romeinen 5, 1-11

 

We zingen psalm 103, 6 en 7

6  De mens is aan het sterven prijs gegeven,

 

Evangelielezing Lucas 13, 1-9

Overdenking

 

We zingen gezang 993 in wisselzang 1 en 7 samen; 2 , 4 en 6 mannen; 3 en 5 vrouwen

 

gaven en gebeden

 

Slotlied gezang 835 1, 2 en 4

 

Zegen

Amen, amen, amen.