Home:‎ > ‎

*liturgie 19 nov

Welkom en mededelingen.
Intochtspsalm: psalm 71: 1, 5, 8 + Klein Gloria.
Moment van stilte.
Bemoediging en groet.
Zingen: lied 1008.
Kyriëgebed.
Tekst.
Glorialied: lied 871.
Gebed bij de opening van de Schriften.
Aandacht voor de kinderen + lied 832.
Eerste lezing: Ezechiël 34: 11 – 17.
Zingen: psalm 85: 1, 3.
Tweede lezing: Mattheüs 25: 31 – 46.
Zingen: psalm 67: 2.
Uitleg en verkondiging.
Orgelmuziek.
Zingen: lied 834.
Gebeden, eindigend in gezamenlijk “Onze Vader.”
Collecte.
Slotlied: lied 413.
Zegen.