Home:‎ > ‎

*liturgie 24 sept.

Aanvangslied psalm 84, 1, 2 en 3 ( aansluitend het Klein Gloria, gez. 195)
Bemoediging en groet
We zingen psalm 84, 4 en 5
gebed van verootmoediging
We zingen psalm 84, 6
Leefregel Galaten 5, 25- 6,10
We zingen gezang 969, 1 en 3
Gebed bij de opening van het Woord
Aandacht voor de kinderen
de kinderen gaan naar de nevendienst, we zingen gezang 832, 2x
Eerste lezing Jesaja 66, 5-14
We zingen gezang 993 1 en 2 en 6 en 7
Tweede lezing Matteüs 6, 19-34
Overdenking
We zingen gezang 816
inzameling van de gaven, de kinderen komen terug
Gebeden
Slotlied gezang 864, 1 en 5
Zegen
amen, amen, amen.