Home:‎ > ‎

*LITURGIE 25 juli

Orde van dienst zondag 25 juli, de zesde zondag van de zomer. Kleur groen.

Welkom en mededelingen

Ter nagedachtenis aan mevrouw Trijn Gutter- Rustenburg zingen we van psalm 42 de verzen 3 en 5( 5 oude berijming)

Aanvangslied psalm 100, 1 en 2

Bemoediging en groet

We zingen psalm 100, 3

Gebed

we zingen psalm 100, 4

Inleiding op de dienst

Verhaal naar Handelingen 9 en 10

Liedje Kom aan boord geluidsinstallatie
https://www.youtube.com/watch?v=JidRs-K0iZg&ab_channel=leonrijssen

Lezing Handelingen 10, 34-48

Overdenking
Orgelspel

Voor Hilly en Jaap Mazereeuw, die deze week 55 jaar getrouwd waren zingen we: gezang 704

Gebeden

Slotlied gezang 967 1, 5 en 7

Zegen
Amen, amen, amen.