Home:‎ > ‎

*okt. LITURGIE dienst 14 okt

Welkom

lied 283, In de veelheid van geluiden

Stil zijn, bemoediging en drempelgebed en groet

Hierna volgt de groet

 Gebed voor de nood van de wereld

Glorialied:  Psalm 146, 1, 3 en 4

ROND HET WOORD

Gebed om Gods Geest

Kinderen naar de KND, lied 832

Inleiding op de dienst

1e Lezing: Psalm 146 door lector

Zingen: lied 275, Heer onze Heer

2e Lezing: Marcus 8, 10 – 13; 27 – 32a;

Marcus 10, 13 – 22

zingen: lied 991, 1,2,3,4  7,8, De eersten zijn de laatsten…

Preek

Zingen: lied 816, Dat wij onszelf gewonnen geven

GEBEDEN EN GAVEN

Collectes

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

AFSLUITING

Slotlied: 1005, 1 – 4, Zoekend naar licht…

 Zegen, gem.: ‘Amen’