Home:‎ > ‎

*KERKBALANS 2021

Ook in 2021 doet onze gemeente weer mee aan de actie Kerkbalans. Net als vorige jaren is uw steun hard nodig om het plaatselijke kerkenwerk draaiende te houden.

Het jaar 2020 was een jaar waarin veel kerkelijke activiteiten noodgedwongen op een laag pitje stonden. Dat neemt niet weg dat de kosten gewoon door bleven lopen, terwijl de inkomsten uit collecten deels wegvielen.

Uiteraard hopen wij dat het in de loop van 2021 mogelijk zal zijn om weer ‘gewone kerkdiensten’ te houden en andere activiteiten te organiseren.

Gelukkig zijn er in onze gemeente veel mensen die zich als vrijwilliger inspannen om al het werk dat er gedaan moet worden, te doen. Toch is er ook geld nodig. Daarom wordt er bij de actie Kerkbalans een beroep op u gedaan om voor het plaatselijke kerkenwerk een financiële bijdrage te leveren. De actie Kerkbalans wordt in onze gemeente gehouden van zondag 17 januari tot en met zaterdag 30 januari 2021

Het thema is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

 

Namens het college van kerkrentmeesters,

Jan Smit