Home:‎ > ‎

*KERKbalans 2020

Ook in 2020 doet onze gemeente weer mee  aan de actie Kerkbalans. Net als vorige jaren is uw steun hard nodig om het plaatselijke kerkenwerk draaiende te houden.

In de kerk ontmoeten wij als elkaar als gemeenteleden, luisteren naar Gods Woord en krijgen wij Gods zegen mee. Het gemeenteleven omvat meer dan alleen de kerkdiensten. Om maar eens wat te noemen: pastoraat, jeugdwerk, kringwerk, catechisaties en de activiteiten van de missionaire commissie.

Het in stand houden van al die activiteiten kost geld. We vragen u daarom een toezegging te doen voor uw financiële bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk voor het jaar 2020. De actie heeft net als in 2019 als thema: ‘Geef voor je kerk’. Gelukkig zijn er in onze gemeente heel veel mensen die zich als vrijwilliger inspannen om al het werk dat er gedaan moet worden, te doen. Toch is er ook geld nodig. Daarom wordt er bij de actie Kerkbalans een beroep op u gedaan om voor het plaatselijke kerkenwerk een financiële bijdrage te leveren. 

Geeft u ook voor onze kerk? Kerk zijn we immers allemaal samen!

De actie Kerkbalans wordt in onze gemeente gehouden van zondag 19 januari 2020 tot en met zaterdag 1 februari 2020.

Namens het college van kerkrentmeesters,

Jan Smit