Home:‎ > ‎

*kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019: ‘Geef voor je kerk’

 

De voorlopige stand van de actie Kerkbalans 2019 is

€ 67.937,-. Dat is ca. € 800,- meer dan de definitieve toezeggingen voor 2018.
Dat is een prachtig resultaat, waar de kerkrentmeesters erg blij mee zijn. Bij het opstellen van de begroting 2019
hadden wij er rekening mee gehouden dat in 2019 het resultaat van 2018 als gevolg van het geleidelijk dalende
ledental niet haalbaar zou zijn. Wij hadden daarom voor dit lopende jaar een bedrag van € 65.000,- begroot.
Er is dus voorlopig bijna € 3.000,- meer toegezegd dan begroot. Hieruit blijkt hoezeer onze gemeenteleden zich
 verbonden voelen met onze plaatselijke gemeente en dat zij bereid zijn om voor hun kerk te geven.

Wij willen alle medewerkers aan de actie Kerkbalans bedanken voor hun inzet en alle gemeenteleden voor hun
bereidheid het kerkenwerk ook dit jaar weer financieel te ondersteunen.

 

Namens het college van kerkrentmeesters,

Jan Smit