Home:‎ > ‎

* DIENST zonder gemeenteleden. 29 maart

Zondag 29 maart, de vijfde zondag van de veertig dagen, zondag Judica, verschaf mij recht.

Voorganger Ds. M. Kraak. Aanvang 09.30 uur

Gedenken van mevrouw Akke Krul -Roskam met het lied ‘Ik zie een poort wijd open staan’

Mededelingen

Aanvangslied: gezang 451 1, 2 en 5

Gebed

psalm 43, 3 en 4

Kyriegebed de tekst van gezang 300b ( gelezen) met het refrein Heer ontferm U

Als loflied psalm 43, 5

Eerste lezing Ezechiël 37, 1-14

Gezang 610, 1, 2 en 3

Evangelie Johannes 11, in fragmenten

Gezang 610, 4 en 5

Overdenking

Gezang 608

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader, gezang 369b

Slotlied gezang 910 1, 3 en 4 

Opperdoes, 13 maart 2020  Betreft afgelasten kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten

 Geacht gemeentelid,

Gezien de adviezen en maatregelen van de regering en de adviezen van de landelijke kerk 

ten einde het coronavirus te bestrijden heeft de kerkenraad het volgende besloten:


1. Alle kerkdiensten in onze gemeente komen tot en met 31 maart te vervallen.

2. Kringwerk en soortgelijke activiteiten komen tot en met 31 maart ook te vervallen.


 Wij zullen proberen de gemeenteleden buiten ons dorp ook tijdig te informeren, 

maar mocht u iemand uit een andere plaats dan Opperdoes, Medemblik of Twisk kennen, 

waarvan u weet dat hij of zij van plan is om komende zondag of 

een van de andere zondagen in maart naar de kerk in Opperdoes te gaan, 

wilt u hem of haar dan voor alle zekerheid op de hoogte stellen?

Mochten er belangrijke nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen we u daarvan bericht doen. 

U kunt daarvoor ook op onze website  www.pgopperdoes.nl kijken.

De kerkenraad vindt het een drastische maatregel. 

Maar gezien de ernst van de situatie vertrouwen wij erop dat u hier begrip voor zult hebben.