Home:‎ > ‎

* DIENST 12 juli

 Orde van dienst:

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

o Aanvangslied, Psalm 48: 1   

o Klein Gloria (gezang 195)

o Stil gebed

o Bemoediging en groet, de gemeente gaat zitten, eventueel een lied

o gebed van verootmoediging, gevolgd door woord van genade

o Lied 993: 1,2,3,4,5,6,7

 

DIENST VAN HET WOORD

o Gebed bij de opening van de Schriften

o Eerste Schriftlezing  Jesaja 55: 6 t/m 13

o Lied 772: 1, 2  wordt opgezegd

o Tweede Schriftlezing Mattheüs 13: 1 t/m 9 + 18 t/m 23       

o Lied 772: 3, 4 wordt opgezegd                                

o Woordverkondiging n.a.v. Jesaja 55:6

o Lied 8: 1, 2, 5, 6 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD

o Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

o Slotzang Lied 150: 1, 2

o Zegen

o Amen (gezongen Amen, liedboek 431c)