Home:‎ > ‎

*AANPASSING DIENSTEN vanaf 23 mei 2021

Kerkdiensten vanaf 23 mei 2021

De kerkenraad heeft besloten dat er vanaf 23 mei, Eerste Pinksterdag, er weer een beperkt aantal
kerkgangers kunnen worden toegelaten in de kerkdiensten. Een en ander rekening houdende met de op
dat moment gelden voorschriften van de overheid.

Vooralsnog is het maximum kerkgangers 30.Dit is exclusief voorganger, ambtsdragers, koster en organist.
Op het moment van het nemen van dit besluit was nog niet bekend of er ook weer samenzang mogelijk is.
Wie de zondagse diensten wil bezoeken dient zich uiterlijk zaterdag om 18.00 uur te hebben aangemeld bij
onze scriba, Melanie Hooiveld.

Telefoon 06-36587051. Bellen kan vanaf 14.00 uur. Een app sturen kan de hele dag.

Ook kunt u zich per e-mail aanmelden: scriba@pgopperdoes.nl

Dit alles is uiteraard onder voorwaarde dat de verspreiding van het coronavirus niet zodanig is dat het
houden van kerkdiensten met kerkgangers ontraden wordt.
Daarnaast staat het een ieder vrij om te bepalen of hij of zij het verantwoord vindt om weer naar de kerk
te gaan.

Voor wie dat niet aandurft, blijft het beluisteren van de kerkdiensten thuis via Kerkdienstgemist.nl een mogelijkheid om toch de dienst mee te beleven.  

 

Jan Smit,

Voorzitter

 

Korte samenvatting voorschriften kerkdiensten Protestantse Gemeente te Opperdoes vanaf
23 mei 2021

1.     Alle bezoekers houden zich aan de door de overheid en het RIVM vastgestelde algemene gedragsregels
en de bijzondere door de kerkenraad vastgestelde gedragsregels en gebruiksvoorschriften voor de gebouwen. Tevens worden de aanwijzingen van de voorganger, de koster en de gastvrouw of gastheer gevolgd.

2.     Reserveren of aanmelden vooraf bij de scriba is verplicht.

3.     Alleen degenen die geen klachten hebben zoals benauwdheid, verkoudheid, griep, hoesten en dergelijke kunnen de dienst bezoeken.

4.     Er is één ingang en uitgang in gebruik: de dubbele deuren aan de kant van het Noorderpad. Het is niet toegestaan de kerk te betreden of te verlaten via een andere ingang. Uiteraard gelden er tijdens noodsituaties andere voorschriften.

5.     Kerkgangers zorgen er voor dat er geen samenscholing plaatsvindt voor en na de dienst.
Bij wachtrijen wordt ten minste anderhalve meter afstand gehouden tot andere kerkgangers.

6.     Aan alle kerkgangers wordt gevraagd om als het kan thuis het toilet te bezoeken en zo
mogelijk de toiletten in de kerk niet te gebruiken.

7.     Een gastvrouw of gastheer verwelkomt de kerkgangers, vraagt hen of zij gezondheidsklachten
hebben en noteert hun naam. Bij gasten wordt ook het adres genoteerd.

8.     Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst in, vertrek uit, of lopen in de kerk is verplicht.
Het mag af als de kerkganger op zijn of haar plaats zit.

9.     De kerkgangers ontsmetten hun handen voor het betreden van de kerkzaal.

10.  De garderobe is niet in gebruik. Jassen kunnen in de banken gelegd worden. Als gevolg van de afstandsregel is er voldoende plek om ze daar neer te leggen.

11.  Voorafgaand aan de dienst en na afloop daarvan wordt er geventileerd.

12.  Er zijn geen vaste plaatsen. Iedere kerkganger krijgt een plaats toegewezen door een gastheer of gastvrouw. Daarbij wordt ten minste anderhalve meter afstand aan alle kanten in acht genomen. De opstelling is in verband met het (eventuele) zingen kruislings. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten,
mits er voldoende afstand blijft tot andere kerkgangers. In eerste instantie worden alleen zitplaatsen beneden toegewezen. Pas als alle beschikbare plaatsen beneden bezet zijn, worden er plaatsen op de bovenkraken toegewezen. De rijen vooraan op de bovenkraken blijven buiten gebruik.

13.  De voorganger leidt de gehele dienst vanaf de preekstoel.

14.  De kerkgangers blijven gedurende de gehele dienst zitten.

15.  De collecten worden gehouden met behulp van open schalen bij de uitgang.

16.  Na afloop van de dienst verlaten de kerkgangers bank voor bank op aanwijzen van een gastheer of gastvrouw de kerk.

17.  Er worden geen handen geschud en het is niet toegestaan om naar andere kerkgangers toe te l
lopen om een praatje te maken.

18.  Er is geen koffiedrinken na de dienst.